Рубрикалар

Электроннуг киир бижидилге херечилели

Түр үеде чурттап турар черинге киир бижидилгениӊ (прописка) херечилелин электроннуг документ хевиринге кылдырып ап болур. 2021 чылдыӊ июль 1-ден эгелээш, ол күштүг болур дээрзин Россияныӊ Чазаа доктааткан.

Паспорт столунуӊ квалификациялыг ажылдакчызыныӊ ат салган электроннуг хол үжүү киир бижидилгениӊ хоойлу ёзугаар күштүг бадыткалы болур. Чүге дизе ол – республиканыӊ ИХЯ-ныӊ Миграция талазы-биле регистрация учеду кылыр органыныӊ бүзүрелдиг харыысалгалыг ажылдакчызы.

2021 чылда республиканыӊ 85 чурттакчызы электроннуг киир бижидилге херечилелин кылдырып алган. А 2022 чылдыӊ 1-ги кварталында 78 кижиниӊ,
ооӊ иштинде назы четпээн 34 уругларныӊ түр үеде чурттап турар черинге киир бижидилгезиниӊ электроннуг херечилелин берген.

Россияныӊ Хамааты хоойлу-дүрүмүнге дүүштүр бичии уругларны чүгле ада-иезиниӊ, хоойлу ёзугаар опекунунуӊ чурттап турар бажыӊынга киир бижиир.

Электроннуг киир бижидилге херечилелин Госуслуга порталын таварыштыр кылдыртып болур. Ында «Регистрация по месту пребывания онлайн» көзенекти баскаш, херечилелдиӊ «электронное» деп каан хевирин шилип алыр. Херек документилерин көргүзүп, билдириишкин киирген соонда, 8 ажыл хүнүнүӊ иштинде электроннуг киир бижидилге херечилелин кылып бээр.

Россияныӊ хамаатызы чурт иштинге аай-дедир чоруп, чурттаар черин шилип алыр хостуг эргелиг. А чурттаар дээш чедип келген суурунга, хоорайынга регистрация учедунга туруп, тодаргай адреске киир бижидер хүлээлгелиг дээрзин Тываныӊ ИХЯ-ныӊ Миграция айтырыгларыныӊ эргелели тайылбырлап турар.

Предыдущая запись
Тываныӊ бойдузунга тураскааткан бүгү-российжи конкурс
Следующая запись
«Стелс-омикрон» — эӊ-не чышпыныычал
Меню