Рубрикалар

Эпидемиологтуг байдал

Тывада 1 аарыг кижини эмнээри 150 муң рубльдан

300 муң рубль чедир чарыгдалдыг

Кадык камгалал яамызының “Шын солунга” дамчыткан сан-чурагайындан алырга, дамчыткан ортумак чарыгдалар 12-14 хонук чыда эмнедирге бо хире түңнүг бооп турар.

Эпидбайдал эгелээнден аарыг деп бадыткаттынган 8015 кижи сегип экирээн.

Эрткен хонуктарда лабораторлуг тест-шинчилге чаа 61  аарыг кижини илереткен: Кызылда – 37, Барыын-Хемчик кожуунда – 3, Каа-Хемде – 2, Кызыл кожуунда – 2, Өвүрде – 4, Бии-Хемде – 1, Сүт-Хөлде – 1, Таңдыда – 4, Тожуда – 1, Улуг-Хемде – 1, Чаа-Хөлде – 2, Чеди-Хөлде – 1, Эрзинде – 2.

Ниитизи-биле 8686 кижи аараан деп бүрүткеттинген.

Кызылдың чыдар эмнелгелеринде аарыг 106 кижи берге байдалда. ИВЛ-де 4, НИВЛ-де – 9 аарыг кижини кошкан.

Эрткен хонукта 100 кижини эмчиде чыттырган, ооң 1-зи бичии кижи.

Эпидемиологтуг үе иштинде 258 095 лабораторлуг шинчилелдерни кылган.

Чок болганының чылдагаанын тодарадыр комиссия мөчээн кижилерде өске аарыглар барын демдеглеп турар: хан-дамыр системазы – 62,8%, чигир аарыы – 23%, семириир аарыг – 17,6%, бүүректери хоочулуг – 7,9%.

Назы-хар аайы-биле алырга, 50-59 харлыг – 3, 80-89 харлыг – 2 кижи. 3-ү – херээжен, 2-зи эр кижилер.

Май 22-де covid-19-тан чок болган бир дугаар таварылга бүрүткеттинген турган, а бо хунде 113 кижи чок болган.  Октябрь 16-га чедир 56 эр, 57 херээжен кижилер мөчээн. Чок болган кижилерниң ортумак назыны 66,1 хар.

Covid-19-тан июнь айда 36 кижи мөчээн. Майда — 2, июльда – 34, авгус­та – 23, сентябрьда – 11, а октябрьның 1–16 хүннеринде – 7 кижини чидирген бис.

Октябрь  айда СФО-нуң регионнар аразында Тыва аараан кижилерниң чок болуп турар санында бешки черде келген. Кемерово облазының көргүзүү-биле дөмей – 1,3 %. Кемеровода 1 аарыг кижини эмнээринче 125 муңдан 500 муң чедир акша үндүрүп турар.

СФО-да COVID-19-тан чок болга­нының ортумак көргүзүү – 1,5, Россияда – 1,75, делегейде – 2,9%.

Бистиң корр.

 

Предыдущая запись
ЧАА МЕДИЦИНА ТӨВҮН АЖЫДАРЫ БИЛЕК, ААРЫГ КИЖИЛЕР КЭЭП ЭГЕЛЭЭН
Следующая запись
Кожууннарже пассажирлер аргыжылгазы дээш
Меню