Рубрикалар

Эр хей, Тамерлан!

Тываның шыдыраазының төө­гүзүнде бир-ле дугаар улуг улус аразынга Ыраккы Чөөн Федералдыг округтуң чемпио­надынга бистиң спортчувус Тамерлан Чындыгыр 3-кү черни алган.

Тамерлан Чындыгырның Тывага тренери Сергей Тюлюш турган. Ам ол Бурятиядан гроссмейстер Инна Ива­хинованың удуртулгазы-биле белеткенип турар. Тамерланның төрелдеринге болгаш чоок кижилеринге боттарының оглунга болгаш ындыг шыырак шыдыраачыны өөредип каан тренерлеринге бүзүреп турары дээш, өөрүп четтиргеним илередиксеп тур мен. Ол ам 14 харлыг. Ам Россияның дээди шыдыраа лигазынга бүгү-ле бедик дужаалдыг гроссмейстерлер-биле ойнаар.

Мындыг болуушкун Тывага кажан-даа турбаан, мастерниң болгаш гросс­мейстерниң нормалары ырак эвес. Шыды­раа бистиң чонувустуң ханында, база бедиктерни чаалап алырынга Та­мер­ланга чедиишкиннерни күзеп каалыңар!

Бистиң корр.

Предыдущая запись
Алдын биле хүлер дээш
Следующая запись
ШЕРИГДЕ ООЛДАРГА ДУЗАЛАЖЫП ТУРАР
Меню