Рубрикалар

ЭРГИ СОЛУННАР-БИЛЕ НОМЧУКЧУЛАР АМ-НА ТАНЫЖАР

ТАР-ның 100 чылынга

Бөгүн, 2021 чылдың август 12-де, “Шынның” баштайгы үндүрүл­гелерниң эрги моол дылдан очулгаларын, ону кылган чогаадыкчы бөлүк, Тываның Национал архивинге байырлыг байдалга дамчыдып берген.

ТАР-ның 100 чылдаан юбилейин демдеглеп турар төөгүлүг чылда “Шын” солуннуң арыннарынга төөгүге хамаарышкан Тываның баштайгы чолаачыларындан эгелээш, генералдарынга чедир кончуг солун материалдар “Шынның” номерлеринге үнгүлээн, ам-даа бистиң хүндүлүг бижикчилеривис, номчукчуларывыс боттарының архивтеринден солун материалдары-биле үлежип турарынга өөрүп, четтиргенивисти илередир бис. А “Шын” солуннуң бодунуң төөгүзү, эң баштайгы номерлеринге чүнү бижип турганы, кандыг дылга, каш кезектиг дээш өске-даа барымдаалар дугайында 2021 чылдың июнь 26-да үнген 46 дугаарлыг солунунга “Чүрмит-Дажы. Баштайгы солуннар. Док­таалдар…” деп эгелиг материал үнген. Ону дараазында айтыг-биле солуннуң сайтызындан номчуп болур. https://shyn.ru/chүrmit-dazhy-bashtajgy-solunna..

Тываның Журналистер эвилели 2020 чылда, Президент грантызынга киришкеш, «Тыва-Моол: тѳѳгүнүң сактыышкыннарын болгаш харылзааны кадагалап арттырары» деп тѳлевилелди ажылдап кылгаш, боттандырган. Кол утказы – «Шын» солуннуң эрги моол дылга үнүп турган баштайгы үндүрүлгелерин (5 солунну) тыва, орус дылдарже очулдурары база делегей чергелиг чогаалчы Чинагийн Галсанның «Дошкун чылдарның тоожузу» деп номун орус дылче очулдурары, тыва-моол журналисчи харылзааларны быжыглаары. Грантыга журналистерден аңгыда, Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң башкарыкчы эртем ажылдакчызы Аяна Анай-ооловна Самдан киришкеш, эрги моол дылдан тыва дылче, а журналист Карина Монгуш тыва дылдан орус дылче, 2020 чылдың октябрьдан 2021 чылдың январьга чедир кылгаш, дооскан.

Бо улуг ажылды түңнеп тура, эрги “Шын” солуннуң очулгаларын келир салгалдарга арттырып бээри-биле грант киржикчилери Тываның Национал архивиниң өнчүзү болур кылдыр очулгаларын байырлыг байдалга дамчыдып берген. Ол ажылдарны архив ажылдакчылары боттарының сайтызынга салыр болган. Ынчалдыр делегей четкизинге “Шын” солуннуң баштайгы үндүрүлгелеринге чүнү бижип турганын кижи бүрүзү номчуур аргалыг болур.

Ынчан номчукчулар “Шын” солуннуң Тыва Арат Республиканың тургустунарынга, бөдүүн араттарның мээ-медерелин шын орукче углаар талазы-биле чорудуп турган чырыдыышкын ажылын үнелээр дээрзинге чигзиниг чок. “Шын” солун – шының черле салба!

Бистиң корр.

#Архив #Төөгү #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧАШКЫ КҮЗЕЛИ БОТТАНГАН
Следующая запись
МАЛЧЫННАРНЫ АЛДАРЖЫДААЛ
Меню