Рубрикалар

ЭРТЕМДЕННЕР ШУУЛГАНЫНГА КИРИШКЕН

Тываның эртемденнери «Алтай-Саян болгаш ооң чоок-кавы девискээрлерниң чоннары болгаш культуралары» делегей чергелиг VIII эртем конференциязынга киришкен.

Хакас Республика бо чылды хакас маадырлыг тоолдарга тураскаатпышаан, эрте-бурунгу түрк бижиктиң тураскаалдарын ажытканындан бээр 300 чыл оюн таварыштыр эртем конференциязын эрттирген.

Тываның гуманитарлыг шинчилелдер институдунуң культурология болгаш религиоведение килдизиниң ажылдакчылары аңаа төлептии-биле киришкен. Философия эртемнериниң доктору Чимиза Ламажаа тыва культураның үлегери-биле «XXI чүс чылдың этниктиг культуразының үнелиг билиглери: бергедээшкиннери болгаш кадагалаары» деп илеткелинге шинчилелиниң баштайгы түңнелдери-биле таныштырган. Амгы үениң тываларының дагылга ёзулалын эрттирип турарының онзагай талаларының дугайында религиоведение доктору Ульяна Бичелдей биле эртем ажылдакчызы Айлаана Моңгуш таныштырган.

Эртемденнерниң шуулганын Хакасияның дыл, литература, төөгүнүң эртем-шилчилел институду Абакан хоорайга удуртуп баштап эрттирген. Турция, Финляндия, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Япония, Моол, Беларусия деп даштыкы чурттарның болгаш Москва, Санкт-Петербург, Казань, Элиста, Тюмень, Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Якутск, Даг-Алтай, Кызыл хоорайда эртем төптериниң эртемденнери онлайн таварыштыр киришкен.

«Алтай-Саян болгаш ооң чоок-кавы девискээрлерниң чоннары болгаш культуралары» делегей чергелиг VIII эртем конференциязынга экономика, социология, культурология, этнография, филология талазы-биле айтырыгларны сайгарып чугаалашкан.

Р.Демчик.

#Эртем #ТИГПИ #Шуулган #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧАШТАР ДЕЛЕГЕЙИ-БИЛЕ ТУДУШ
Следующая запись
ГРИПП БОЛГАШ ОРВИГЕ УДУР ТАРЫДАРЫН УТПАҢАР
Меню