Рубрикалар

Эрткен чылын чеди кижи амы-тынындан чарылган

Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин күүседип турар Владислав Ховалыг суг-хөөлбектерге айыыл чок чорук айын эрттирериниң дугайында айтыышкынга ат салган.

Айыыл чок чорук айы июль 1-де ажыттынар. Ол хуусага чедир муниципалитеттерниң бүгү удуртукчуларынга чурттакчыларның айыыл чок чоруунче болгаш суг-хөөлбектерге озал-ондакты болдурбазынче угланган хемчеглер комплекизин ажылдап кылырын сүмелээн.

Чижек кылдыр алырга, чурттакчы чоннуң суг-хөлдерге калбаа-биле эштир черлерин тодарары, санитар-эпидемиологтуг шинчилелдерни хандырары болгаш сугнуң хора чогун хынаары эргежок чугула. Сугга кижилерниң амы-тынын камгалаар дүрүмнерниң хадыжыыышкыннарын илередири база оларны кезе шавары-биле полицияның болгаш камгалакчыларның күжү-биле улус эштир черлерни, эрин кыдыын таңныылдаар.

Улус эштир черлерниң даңзызының дугайында чурттакчы чонну медээлээрин чагырга черлеринге дааскан. Эштиринге көрдүнмээн черлерге хоруп турар демдектерни азар. Элезинниг эриктерниң сугларынга база улус эштир черлерге моторлуг хемелерниң турбазын таңныылдар хайгаараар.

Суг-хөөлбек чоогунда турар уругларның кадыкшыдылга лагерьлерин онза кичээңгейге алыр. Лагерьде дыштанып турар уругларны, ында ажылдап турар кижилерни сугга бодун канчаар алдынарының дүрүмнеринге, сугга дүшкен кижилерни камгалаарының база оларга баштайгы дуза чедирилгезиниң дүрүмнеринге өөредир.

Оон аңгыда, биче хемелер талазы-биле инспекцияларга хеме ээлериниң ортузунга тайылбыр, профилактика ажылын күштелдирер сорулганы салган. Чүгле эрткен чылын безин Тывага эжиндириишкинниң үезинде хемелер аңдарылганының түңнелинде чеди кижи амы-тынындан чарылган.

#Суггаайыылчокорук #Бичехемелерталазы_билеинспекция #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
АМГЫ АНЫЯКТАРГА ЭРТЕМ-БИЛИГ БОЛГАШ БОТ-САЙЗЫРАЛ БИРГИ ЧЕРДЕ
Следующая запись
ЭКОНОМИКА САЙЫДЫ COVID-19-КА УДУР ТАРЫДЫП АЛГАН
Меню