Рубрикалар

Эрзинчилер идепкейлиг ажыглап турар

Эрзинчилер идепкейлиг ажыглап турар

          «Өг-бүлеге социал деткимче» төлевилел-биле Эрзин кожуун дыка хөй ажылдарны боттандырып кылган.

          Ажылга 27 кижини хаара туткаш, ай санында кижи бүрүзүнге 11 125 рубль материалдыг дузаламчыны 2020 чылдың төнчүзүнге чедир бээр.  «Ажыл дилээринге болгаш ажылга кирип алырынга күрүнениң социал дузаламчызын көргүзери» деп социал керээниң угланыышкыны-биле ону боттандырган.

          Мергежилге өөренип алгаш, улаштыр стажировка алыр аас-кежикти 19 кижиге берген. «Машинист-одакчы» мергежилди — 2 кижи өөренип алган. «Садыглаашкын 1-С -склад» программаны 1 кижи өөренип доозупкаш, тендер садыглаашкын болурун манап турар. А 16 кижи удавас өөренир. Оларның үжү-биле социал керээни чарып алган.

          Мергежил өөренир социал керээни чарып алырга, 11 125 рубль хемчээлдиг стипендияны алыр, а стажировка эрттип турар үезинде 17 850 рубль социал деткимче акшаны бо чылдың төнчүзүнге чедир бээр.

          «Эвээш орулгалыг хамаатыларга хуу сайгарлыкчы ажылды эгелеп алырынга азы арат (фермер) ажыл-агыйны сайзырадырынга күрүнениң социал дузаламчызын көргүзери» деп угланыышкын-биле 18 кижиниң ажыл-херээн республика мөөрейинге киириштирер. Оларның 14 ажыл-мергежили-биле боду акша орулга киирип ажылдаар «Самозанятость» дээш, үндүрүг органының учедунда туруп алганнар. Ажылының дериг-херекселин керээзи-биле садып алган.  

          Бо чылдың октябрь 3-те республика комиссиязы 8 кижиниң ажыл-херээн немей сайгарып чугаалашкан. Акшаландырыышкынны 7 киржики манап турар. Шилилгелиг мөөрейге шупту 25 кижи тиилээн. !4 кижи акшаландырыышкынын шилчидип берген, а 11 кижи ону манап турар.

          Эрзин кожуунуң 20 хамаатызы социал дузаламчының дөрт дугаар угланыышкыны-биле дилегни киирген. Бай-даг, Эрзин, Нарын, Мөрен, Булуң-Бажы сумулардан 10 кижини комиссия шилип алган. Төлевилелдиң 9 киржикчизи социал керээни чаргып алган.

          ТР-ниң Күш-ажыл яамызының парлалга албаны.

 

Предыдущая запись
Өг-бүлеге социал деткимче
Следующая запись
ТОЖУНУҢ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯЗЫ ДОКТААМАЛ АПААР
Меню