Рубрикалар

ФАП-тар немежип турар

Барыын-Хемчиктиң Бижиктиг-Хаяда, Каа-Хемниң Бүрен-Хемде фельдшер-акушер пунктуларының тудуу доозулган.

Нитизи-биле 2021-2025 чылдарда Тываның суурларында кадык камгалалының баштайгы эмчи дузазын чедирер черлерни чаартыр программа езугаар республика девискээринге чеди фельдшер–акушер пунктузу болгаш ийи эмчиниң амбулаториязын тудары көрдүнген.

Бижиктиг-Хая суурда чаа ФАП тудуун «Атроник-сервис» КХН хүлээнип алгаш, кылып дооскан.

Сагындырып каар чүүл, бо тудугларны дөрт кырлыг, эптептеринге тускай белеткеп каан, белен иривес тудуг ыяжындан тудуп үндүрген.   Ол ФАП-тар долузу-биле амгы үениң негелделеринге дүүшкен эмчиниң тускай дериг-херекселдери, чаа эт-сеп болгаш күштүг интернет кошкан оргтехника-биле дериттинген. Ол ышкаш амгы үеге дүүштүр кылган одалга системазын тургускан, изиг- соок суу база бар.

База бир онзагай чүүл, Тываның суурларында туттунуп турар болгаш ам-даа туттунар чаа ФАП-тарга суурнуң чурттакчылары эмчиниң телеконсультциязын алыр аргалыг болур.

Барыын-Хемчик, Каа-Хемниң төп кожуун эмнелгелериниң девискээрлеринге архитектурлуг хевирлер болгаш эмнээшкинден аңгы ажыл-агый чорудар биче хемчээлдиг тудугларны тургузары планда кирген.

Амгы үеде ФАП-тарның документилери- СанПиНниң түңнел бижии, энергопаспорт, техниктиг планын кылыр ажыл чоруттунуп турар. Ол доосту бээрге, ФАП-тар дораан ажыглалче кирер.

Шак-ла ындыг баштайгы эмчи дузазын чедирер чаа оран-савага ажылдаарынга эмчилерге –даа эптиг, а эң-не кол чүүл- ырак-узак суурларда чурттап турар көдээниң чурттакчылары шынарлыг эмчи дузазын алыр аргалыг болур.

К.Монгуш белеткээн.

#Модернизация_первичного_звена_здравоохранения #Строительство_ФАПов #Минздрав_Тувы

https://minzdravtuva.ru/2022-01-10-003.html

Предыдущая запись
ЧЕДЕРИ БЕРГЕ СУУРЛАРНЫҢ ЧОНУНГА ЭПТИГ
Следующая запись
ФЕВРАЛЬ 1-ГЕ ЧЕДИР ХҮЛЭЭР
Меню