Рубрикалар

Фронтучу 96 харлаан

Туран хоорайның хүндүлүг чурттакчызы, Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуну Владимир Мухинниң 96 харлааны-биле ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Аяна Монгуш, “Чаңгыс демниг Россия” бүгү-российжи политиктиг партияның төлээлери, Бии-Хем кожуун чагыргазының ажылдакчылары байыр чедирип, быжыг кадыкшылды болгаш узун назынны күзээн.

Ада-чурттуң Улуг дайынының тулчуушкуннарынга эрес-дидим чоруу дээш фронтучу «Кызыл сылдыс», «Ада-чурт дайынының» ийиги чадазының орденнери, “Эрес дидим чорук”, «Германияны тиилээни дээш» деп медальдар-биле шаңнаткан.

Владимир Николаевичиниң назы-хары улгады-даа берген болза, ам-даа сагыш-сеткили омак, аажы-чаңы баштак. Фронтучу Тываже 1959 чылда келгеш, Туранга тудуг адырынга ажылдап турган.

#Дээдихурал #Бии_хемкожуун #Туран #Ада_чурттуңулугдайыныныңхоочуну #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ПОСОБИЕНИӉ СААДАЙ БЭЭРИН ТАЙЫЛБЫРЛААН
Следующая запись
АГЕРЬЛЕРНИҢ АЖЫТТЫНАРЫНГА ДУЗАЛАЖЫЫЛЫҢАР
Меню