Рубрикалар

Гриппке удур тарылга эгелээн


Республикада грипке удур «Совигрипп» деп вакцинаның баштайгы партиязы чедип келген. Чамдык кожууннарда улуг улустарны тарып эгелей берген.
– «Совигрипп» деп вакцинада А биле В бөлүктүң грипп вирузунуң үш хевиринге удур туржур бүдүмел бар. Россияга грипптиң ол хевирлери нептереп болурун баш бурунгаар дыңнадып турар. Шупту 53 972 доза келген, биске херек вакцинаның чүгле 65 хуузу-дур. Оон аңгыда бичии уругларга тарыыр вакцинаның 63 748 дозаны, 65 хуузун эккелген. Артканын сентябрь айда чорудар – деп, Римма Сарыг-Серен, эпидемиолог эмчи, Спидке удур демисел болгаш халдавырлыг аарыглар профилактиказының төвүнүң кол эмчизиниң оралакчызы чугаалаан.
Күзүгүп соой берген үелерде грипп биле коронавирус халдавырлыг аарыгларының (микст-инфекция) катай тарап болур. Ынчангаш тарыдып алырының кол чылдагаанын Чечек Ондар Республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң инфекционист эмчизи мынчаар тайылбырлап турар:
– Грипп болгаш чаа коронавирус катай хаара чыпшынмазын дээш тарыдып алыры чугула. Чаа коронавируска бодаарга, грипп аарының эдээрей бергени организмге оон-даа багай салдарлыг бооп болур. Организм халдавырлыг аарыгга удур туржуп шыдаар, камгалалдыг(антитела) болзун дээш, гриппке удур баш бурунгаар тарыдып алыр болза эки. Оон аңгыда гриппке удур тарылга кылдырып алган соонда, элээн үе эрткенде, чаа коронавируска удур вакцинацияны эгелей бээр. Бо ийи тарылганың аразынга үе херек.
Профилактиктиг тарылганы баштай эмнелге ажылдакчылары, башкылар, бичии уруглар, 65 хардан өрү назылыг улустар, шериг бадар оолдар, ЖКХ ажылчыннары, студентилер, иштиг херээжен улустар болгаш хоочураан арыглыг кижилер алыр ужурлуг. А бо бөлүкке хамаарышпас улустар чурттап турар суурунуң поликлиназынга тарыдар.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
Кызыгаар кожууннарда бес чумазынга удур хемчеглерни чоруткан
Следующая запись
Наадымга уткуштур
Меню