Рубрикалар

ХӨЙ-НИИТИНИҢ ҮНЕЛЭЭШКИНИНГЕ ТӨЛЕПТИГ ЭМЧИЛЕР

“Хөй-ниитиниң үнелээшкини” медальдарны Тываның кадык камгалалының төлээлеринге тывыскан.

“Хөй-ниитиниң үнелээшкини” медальды Тываның бир дугаар дипломнуг эмчизи Сергей Агбаанович Серекейге тураскаадып, Тываның кадык камгалалының тургустунарынга киирген онзагай ачы-хавыяазын үнелээниниң демдээ кылдыр база алдарлыг эмчиниң адын делгередир болгаш алдаржыдар сорулгалыг тургускан. Ук шаңналдың тургузукчузу Тыва Республиканың эмчилер палатазы хөй-ниити организациязы.

Ук медальды профессионал ажыл-албанынга болгаш буянныг ажыл-ижинге көскү үлүг-хуузун киирген, ортумак профессионал эртемниг эмчи сестраларынга, фельдшерлерге, акушерлерге, лаборантыларга азы дээди профессионал эртемниг эмчилерге, провизорларга тыпсыр.

Тываның кадык камгалал адырынга 20 чылдан хөй үлүг-хуузун киирген болгаш бодунуң ажылынга мөзү-шынар болгаш сагыш-сеткил талазы-биле эки шынарларын көргүзүп, профессионал хүлээлгелерин хемчээлинден эрттир күүседип чораан эмчилер шаңнаткан.

Ол дээрге Тыва Республиканың Перинаталдыг төвүнге 37 чыл ажылдаан Светлана Олеговна Чүлдүм, Республиканың 1 дугаар эмнелгезинге 20 чыл бараан болган Омак Николаевич Ооржак, Республиканың онкология диспансеринге 46 чыл ажылдаан Лариса Салчаковна Парчина, Республиканың уруглар эмнелгезинге 55 чыл ажылдаан Лидия Ивановна Волкова база Барыын-Хемчиктиң кожууннар аразының медицина төвүнге 46 чыл ажылдаан Маадыр-оол Сурунович Хомушку олар-дыр.

Республикавыска ак сеткилдиг, шак мындыг шаңналга төлептиг, быжыг туруштуг эмчилер көвүдээр-ле болзунам.

Чыжыргана СААЯ белеткээн.

#Кадыккамгалалы #Республиканыңэмчилерпалатазы #Хөй_ниитиниңүнелээшкинимедаль #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
БОДУВУСТУҢ УУРГАЙЫВЫС…
Следующая запись
ЧАА ТЕХНИКА НЕМЕШКЕН
Меню