Рубрикалар

ХАЙГААРАКЧЫ-БЛОГЕР СОЛАҢГЫ КЫРГЫС

Тываның Улустуң чогаалчызы А.Даржай аттыг Башкы институдунда 2021 чылдың соңгулдаларының 7 болгаш 8 дугаар участоктары ажылдап турар.

8 дугаар участокка хайгааракчы-блогер болур харыысалганы Солаңгы Кыргыс хүлээнген. Соңгулда эгелээнден бээр ук участокта чүү болуп турарын Солаңгы удаа-дараа бижип, номчукчуларынга таныштырып турар.

Бо эртен Солаңгы социал четкиде бодунуң блогунга мынча деп бижээн:

— Бисте бадылаашкын кидин түлүк чоруп тур. Чурукта улгады берген эр кижини көрүп тур силер бе? Ол соңгулда участогунга 07:58 минута турда чедип келген. 08:00 шакты манап алгаш, соңгулданың ийи дугаар хүнүнүң бир дугаар киржикчизи болуп, үнүн берген. Улгады берген өгбелеривисти аажок хүндүлээр, үнелээр мен. Олар меңээ кырган-ачамны сагындырар.

Өг-бүлелер ажы-төлү-биле шупту кады кээп соңгуп турарын көргеш, магадап ханмас мен. Ада-иези ажы-төлүнге хамааты хүлээлгезин күүседирин боттарының үлегер-чижээнге көргүзүп турары өөредиглиг-дир.

Айдың ОНДАР белеткээн.

#Соңгулдалар #Кызылхоорай #Хайгааракчы_блогер #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТЫВАМГА ЫНАК БОЛГАШ СОҢГУДУМ
Следующая запись
НААДЫМ-2021 СЕНТЯБРЬ 24-ТЕ БОЛУР
Меню