Рубрикалар

ХАЙГААРАКЧЫ БОЛГАН БИР ДУГААР ДУРЖУЛГАМ

Олчана Бойду 2021 чылдың соңгулдаларында бир дугаар блогер-хайгааракчы болур харыысалганы хүлээнген. Ол Ленин кудумчузунуң 1 дугаар бажыңында 12 дугаар участокта ажылдап турар. Бир дугаар хүн хайгааракчылаанының дугайында бодунуң социал четкиде блогунда демдеглээн:

— Дүүн, мен, чуртталгамда бир-ле дугаар хайгааракчы болдум. Анаа бөдүүн эвес, а блогер-хайгааракчы. Бүдүн хүн дургузунда даштын арыг агаарже үнмейн, муңгаш черге хүнзээри амыр эвес ажыл болду. Эң-не чугула чүүл – чүнү-даа эрттирбейн хайгаараары.

Бистиң участогувуска назы-хары дөгүй берген өг-бүлелер кээп турду. Эр кижиниң өөнүң иштинге дузалажып турарын көргеш, кижиниң сеткили өөрүүр. Шериг хептиг улус база хөй болду. Оларның кеткен шериг идик-хевиниң үш аңгы хевирин санадым.

Соңгулда комиссиязының кежигүннери каш шак болгаш-ла кабинкалар иштин дезинфекциялап, аштап-арыглап турду. Участокта ажылдап турар кижи бүрүзү камгалал маскаларлыг, перчаткаларлыг. Келген соңгукчуларга база маскалар болгаш хол-хаптарын үлеп берип турар.

Бөгүн база дүүнгү дег, кандыг-даа элдептиг болуушкун болгаш шаптараазыннар чокка соңгулда эртер дээрзинге идегеп тур мен.

Айдың ОНДАР белеткээн.

#Соңгулдалар #Блогер_хайгааракчы #Олчанабойду #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ШЫН ШИЛИЛГЕНИ КЫЛДЫ
Следующая запись
ЧУРТТАКЧЫ ЧОННУҢ 40 ХИРЕ ХУУЗУ БАДЫЛААН
Меню