Рубрикалар

«ХАМНААРАК» ЧАА ХЕВИР-БИЛЕ …

Республикада бичии ыраажылар аразынга эртип турар чараш ыры мөөрейи «Хамнаарак» бо чылын хамчыктыг аарыгның уржуундан онлайн хевирге эрткен.

Өөредилге чылының эгезинде-ле кожууннарже мөөрейниң кажан, кандыг байдалда эртерин Республиканың улусчу чогаадылга болгаш дыштанылга төвү дамчыткан турган. Суму болгаш кожуун чергелиг чадаларын кожуунга эрттиргеш, шилиттинген уругларын республика чергелиг мөөрейже чоруткан. Ниитизи-биле алырга, республикадан 60 ажыг уруг шилиттинген. Киржикчилерниң ырлап турда тырттырган видеозун чыггаш, социал четкилерге салгаш, көрүкчүлерге каш хонуктуң дургузунда көргүскен. 21 уругну финалче жюри кежигүннери шилээн. Мөөрейге киришкен 60 ажыг уруг бүрүзүнче тускай дипломнарны, шаңналдарны эрттирикчи төп чоруткан. 21 шилиттинген уругларга найысылалга кээп, финалга ырлаар чалалга бижиктерни чоруткан.

Республика чергелиг мөөрей болганда, уруг бүрүзү сценаже үнүксээр. Ынчангаш 21 ыраажыны Кызылдың Улусчу чогаадылга бажыңынче чалааш, халдавырлыг аарыгга удур чогуур дүрүмнерни доозазын сагывы­шаан, уруг бүрүзүнге ырлаар ырызынга дүүштүр сценаны каастап­ дерээш, күүселде үезинде видео­га тырттырган. Орук-чириктиң ырак болгаш берге болганы-биле чүгле Тере-Хөл кожууннуң киржикчизи кожууннуң Культура бажыңынга ырлаан видеозун чорудупкан. 21 видео-материал­ды интернетте социал четкиге июнь 14-тен 18-ке чедир салып, онлайн-бадылаашкынны чарлаан.

Бо чылын «Хамнаарак» мөөрейинге база бир онзагай чүүл бар. Ол дээрге ооң мурнунда дег уруг бүрүзү академиктиг ыры, улустуң ырызы, эстрада ырызы деп үш аңгы хевирлиг ыры күүсетпес. Чүге дээрге сөөлгү үеде Россия чергелиг мөөрейлерге Тывадан барган ажы-төл тыва эвес, бир болза орус, бир болза даштыкы ыраажыларның ырыларын күүседип турарын шупту билир бис. Ынчангаш бо чылын 3 аңгы ыры ырлаар деп негелделерни ап каапкаш, орус азы даштыкы дылга чаңгыс ыры ырлаар кылып кааны онзагай.

ТР-ниң алдарлыг артизи, Салчак аттыг чогаадыкчы лабораторияның удуртукчузу Борис Салчак, ТР-ниң В.Тока аттыг симфониктиг оркестриниң солизи Дамырак Монгуш, Тываның улустуң хөөмейжизи, ТР-ниң алдарлыг ажылдакчызы, «Тыва кызы» ансамблиниң удур­тукчузу Чодураа Тумат, Республиканың улусчу чогаадылга болгаш дыштанылга төвүнүң директору, ТР-ниң уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы Елена Ондар олар бо чылын республика чергелиг «Хамнаарак» ыры мөөрейин түңнеп, жюриниң берге хүлээлгезин күүсеткеннер.

1-ги чергениң лауреады дипломнуң эдилекчизи Улуг-Хем кожуундан Аңчы Дөңгүр-оол 10 000 рубль акша шаңналды алган. 2-ги чергениң лауреады дипломнуң эдилекчизи Кызыл хоорайның төлээзи Ванесса Кара-Донгак 7000 рубль акша-биле шаңнаткан. 3-кү чергениң лауреады дипломнуң эдилекчизи Кызыл хоорайның төлээзи Нарана Бобоева 5000 рубль акша шаңналды алган. «Көрүкчүнүң сонуургалы» номинацияны Ба­рыын-Хемчик кожууннуң төлээзи Сырга Ооржак онлайн бадылаашкынның түңнели-биле алгаш, 5000 рубль акша түңнүг сертификатты болгаш дипломну алыр.


Айдың ОНДАР.

#Националтөлевилел #Культура #Хамнаарак #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ЭМЧИЛЕР ХҮНҮН УТКУШТУР БЕЛЕК
Следующая запись
ДАГЛЫГ ЧУРТУМ ЭЗИРИ
Меню