Силерниң адынар
person
Заполните поле
Силерниң e-mail *
email
албан долдурар
Заполните поле
Телефон номери
phone
Заполните поле
Харылзаа *
create
албан долдурар
Заполните поле
Vkontakte
Instagram
YouTube

Редакцияның адрези

home
670000, Тыва Республика, Кызыл хоорай, Красноармейская кудумчузу, 100
mail

shyntuva@mail.ru
shyntuva@yandex.ru

phone
8(39422) 2-30-69

Редакцияның телефоннары:

Редактор  — Аракчаа Алдынай Николаевна 2-01-35.

Редакторнуң оралакчызы – 2-17-91.

Ниитилел-политиктиг килдис – 2-30-69

Корреспондентилер – Айдың Александровна Ондар

Килдис редактору – Суван Шангыр-оол Монгушович

Очулга килдизи

Килдис редактору – Ховалыг Шончалай Николаевна.

Очулдурукчу – Хертек Артур Ойняр-оолович

Солун чыскаакчылары – 2-17-94

Улуг чыскаакчы – Сайлык Николаевна Монгуш.

Дизайнер-чыскаакчы – Чойганмаа Николаевна Мачык.

Корректорлар – Алена Александровна Лагбы, Чыжыргана Олеговна Саая.

Солун келбээн таварылгада – 3-14-94.

Меню