Рубрикалар

ХЕМНЕРНИҢ СУУ ТЕРЕҢНЕП ТУРАР

Тываның гидрометерология болгаш мониторинг төвүнүң дыңнатканы-биле алырга, каш хонук улаштыр чаъстаан, тайгалар кырында хар эрээш, хемнерниң Каа-Хемниң деңнели 100 сантиметр ажыг көдүрүлген. Бии-Хем биле Улуг-Хемниң деңнели 48 сантиметр бедээн. Өске хемнер база тереңнеп турар. Кызыл-Хем – 15, Элегес – 8, Чадаана – 18, Сыстыг-Хем 16 сантиметр бедий берген.

Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурнуң үстүнде “Дар” дачаларның девискээринде 175 чер участогун Каа-Хем хемниң суу хөме ап болурунуң озал-ондаа бар. Ону болдурбас дээш, үер суу кээп боор хире черлерде чалдарны бедидир кылып, даштарлыг довуракты төккен. Ужудар аппарат-биле дачаларның девискээрин хайгаарап турар.

Ус хем суунуң деңнели бедээш, Р-257 федералдыг улуг оруктуң 656 километринде 400 метр участокче агып үнген.

Улуг-Хөндергей хемниң суу май 25-те үерлээш, Чөөн-Хемчик кожууннуң Хөндергей суурнуң девискээринче агып кирип эгелээн, 12 бажыңның даштыкы девискээрин хөме алган. Суурнуң чурттакчыларынга дуза чедирери-биле өртке удур албанның 6-гы кезээниң оперативтиг бөлүү Хөндергейде чеде берген. Улуг-Хөндергей хемниң үер суун суурдан чайладыр аксыр дээш, күштүг техника-биле черниң довураан бедидир чалдай үстүргеш, өскээр агыскан.

#Оруктар #Федералдыгорук #Сугозал-ондаа #Тываныңгидрометереологиязы #Тывачазак #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА БАЙЫР ЧЕДИРГЕН
Следующая запись
ТЫВАНЫҢ ХӨГЖҮЛДЕЗИНИҢ ТУСКАЙ ПРОГРАММАЗЫНГА ЭДИЛГЕЛЕРНИ КИИРЕР
Меню