Рубрикалар

Хоочун коктуг…

Апрель 23-те “Сүбедей” спорт комплекизинге болгаш Кызылдың Ооржак Лопсан-Кенден аттыг дугаары 18 школазының залынга Петр Оюнович Бадыназынның 75 харлаан оюнга тураскааткан хоочуннар аразынга хол бөмбүүнүң маргылдаазы болуп эрткен. Хүндүлүг хоочуннуң өг-бүлези, ажы-төлү, төрел-дөргүлү, өөреникчилери чылыг-чымчак сактыышкыннарны чугаалап, маргылдааның ажыдыышкынын кылган.

Пётр Оюнович Бадыназын Россия Федерациязының улус өөредилгезиниң тергиини, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, Тыва Республиканың күш-культуразының болгаш спортунуң тергиини, Кызыл кожууннуң хүндүлүг хамаатызы, күш-ажылдың хоочуну. Кызыл кожууннуң болгаш Баян-Кол суурнуң сайзыралынга киирген улуг үлүг-хуузу дээш хүндүлел бижиктер, өөрүп четтириишкин бижиктери болгаш күрүне шаңналдарының эдилекчизи. Баян-Кол сумузунуң Төлээлекчилер хуралының депутадынга ажылдап, сумунуң Төлээлекчилер хуралының даргазының оралакчызынга соңгуткан турган.

Ниитизи-биле 12 команда киришкен маргылдааны Кызыл кожуун удуртуп эрттирген.

Хоочун спортчулардан тургустунган командаларның аразынга изиг-изиг демиселдиң түңнелинде тиилелгени Кызыл кожуун чаалап алган. Ийиги черни Чөөн-Хемчик кожууннуң спортчу командазы алган. Үшкү черни Шагаан-Арыгның хоочуннары чаалап алган, а дөрткү хүндүлүг черни Чеди-Хөлдүң спортчулары ээлээн. Республиканың хол бөмбүүнүң хоочуннары шак мындыг оюннарны организастап эрттирип, оларны аралаштырып турарынга сеткилиниң ханызындан өөрүп четтиргенин илередип, дараазында маргылдааны четтикпейн манаарын чугаалап турганнар. Кадык амыдыралды суртаалдап, хоочуннарның хей-аъдын көдүрүп, аныяк-өскенге үлегер-чижек болур мындыг хемчеглер ам-даа уламчылаар болзун.

Чыжыргана СААЯ.

Предыдущая запись
Сүзүүм — театр, күчүм — хүреш, чүрээм — Тыва
Следующая запись
Кымның демир-үжүү чидиг болган?
Меню