Рубрикалар

Хостуг ажылчы олуттар ярмарказы

Апрель 20-де 11-14 шакта Кызылдыӊ Арбат шөлүнге хостуг ажылчы олуттар ярмарказы болуп эртер.

Росгвардияныӊ авиация отрядынга, шериг албанынга керээ-биле ажылдаар улусту шилиир пунктунуӊ, Кызылдыӊ мэриязының өөредилге департаментизиниӊ, «Хоорай транпорту», «Энергострой», «Верба» ниитилелдериниӊ төлээлери ярмаркага киржип келир.

Ажыл дугайында арга-сүме бээр тускай специалистер база турар дээрзин хоорайныӊ чонну ажылга хаара тудар төвү дыӊнадып турар.

Предыдущая запись
Хоргай – улуг назылыг ирбиш
Следующая запись
Криптовалюта орулгалыг деп мегелээн
Меню