Рубрикалар

ХУУДА КАМГАЛАЛ ЧҮҮЛДЕРИ

Республиканың Баш­тыңының даалгазы езугаар бо хүннерде Кадык камгалал яамызының кол чугула шиитпирлээр айтырыгларында  эмнелге ажылдакчыларын камгалаары, өскээр чугаалаарга, хууда камгалал чүүлдери-биле хандырары.

Бо хүннерде хууда камгалал чүүлдериниң талазы-биле хандырылга бир ай иштинде чедер. Госпитальдарда ажылдап турар шупту ажылдакчыларывыс хууда камгалал чүүлдери-биле хандырттынган, оларга чаңгыс катап кедер камгалал костюмнар, респираторлар, карак шилдери, перчаткалар болгаш узун хончулуг бахилдер хамааржыр.

Өске албан черлеринге хамаарыштыр алырга, бистерде көжүп чоруур госпитальдар база ажылдап турар. Ында база хууда камгалал хептерлиг медицина ажылдакчылары ажылдап турар. Кожууннар эмнелгелери база бүдүн айның хууда камгалал чүүлдери-биле хандырттынган, чаңгыс катап-даа, хөй катап-даа кедер камгалал костюмнары, ол ышкаш 3 каът маскалар, респираторлар, карак шилдери, перчаткалар четчир. Ресфармацияның складында чаңгыс катап-даа, хөй катап-даа ажыглаар хууда камгалал чүүлдери бар.

Эң улуг керээ Росхимкамгалалы-биле чардынган. Бо хүннерде 15 муң хууда камгалал чүүлдерин эккелген, май 20 соонда база немей 17 муң хууда камгалал хептери кээри манаттынып турар. База бир улуг керээ Кемерово облазында хөй катап кедер камгалал хептер бүдүрүкчүзү-биле чардынган. Хөй катап кедер 1000 камгалал хептерин бо хүннерде ап алган, оларның хуваалдазын нормативтер езугаар чорудуп турар.

#Шын

Предыдущая запись
Айтырыг – харыы
Следующая запись
Немелде күш
Меню