Рубрикалар

ХЫНАП ТУРАР

Февраль 16-да социал четкилерге «Светофор кызыл турда, халдып эрте берген. Шагдаалар боттары дүрүм үреп турар» деп бижиктиг видео үнген.

Видеода Тыва Республиканыӊ ИХЯ-ныӊ М358РТ 17 RUS деп күрүне бүрүткел дугаарлыг автомашиназын көргүзүп турар.

Бо барымдаага хамаарыштыр Тыва Республиканыӊ ИХЯ-ныӊ сайыды генерал-майор Юрий Поляковтуӊ айтыышкыны-биле ажыл-албан хыналдазын чорудуп турар.

Хыналда соонда, полиция ажылдакчыларынга хамаарыштыр эрге-хоойлулуг чогуур шиитпирни хүлээп алыр.

Тыва Республиканыӊ ИХЯ-ныӊ парлалга албаны

Предыдущая запись
ЭҢ ЭКИ ЧАГАА КИЧЭЭЛИ – 2022
Следующая запись
ЧҮҮ? КАЖАН? КАЯА?
Меню