Рубрикалар

Ие капиталын чурттаар оран-саваже канчаар ажыглап болурул?

Уруг төрүттүнүп келген соонда-ла, ие капиталы-биле ипотеканың баштайгы дадывырын азы ооң кезиин төлеп ап болур. Ипотека чок болза, уругнуң 3 харлаарын манаар апаар.

Бир эвес ие капиталын чурттаар оран-саваже ажыглап турар болзуңарза, ынаар өг-бүлениң кежигүннериниң үлүү албан киирер херек.

Ие капиталы-биле чурттаар бажыңны садып ап болур. Ынчалза-даа чер садып алыры болдунмас. Септелгени ие капиталы-биле кылып болбас-даа болза, бажыңны эде кылып чаарттырда ажыглап болур. Чижээ, бажыңны улгаттыр немээрде азы ийи дугаар каът тударда.

#ОбъясняемРФ #РеспубликаТыва

Предыдущая запись
Тес-Хем кожуунда «Алдын балды — 2022» мөөрей болуп эрткен
Следующая запись
Михаил Воскресенский Кызылга келген
Меню