Рубрикалар

ИННОКЕНТИЙ САФЬЯНОВКА ТУРАСКААЛ

Тыва Арат Республика күрүнени тургузарынга кончуг шудургузу-биле киришкен Иннокентий Сафьяновтуң тураскаалының чуруун ус-шевер скульпторларывыстың бирээзи Байза Ондар чорутканын Владислав Ховалыг социал четкиде арынында дыңнаткан.

“Тыва Арат Республиканың 100 чыл байырлалынга уткуштур Иннокентий Сафьяновтуң тураскаалын найысылал Кызыл хоорайда Орус культура төвүнүң мурнунга тургузар бис. Ооң эргежок чугулазын кандыг-даа чайгылыышкын чокка шуптувус медереп билип турар бис” деп, Владислав Ховалыг бижээш, ол бистиң төөгүлүг хүлээлгевис-тир деп демдеглээн.

#ТАР_ның100чылдааны #Владиславховалыг #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КҮРҮНЕ ДУМАЗЫНЧЕ СОҢГУЛДАЛАР ДУГАЙЫНДА
Следующая запись
БУЯНА ХЕРТЕКТИҢ ХЛЕБ БЫЖЫРАР ЧЕРИ
Меню