Рубрикалар

ИНТЕРНЕТКЕ ЧЕТТИРДИМ

Улуг назылыгларга мөөрей

50 хардан өрү назылыг улуска «Интернетке четтирдим – 2021» деп бүгү Россия чергелиг мөөрей эгелээн. Аӊаа киржир күзелдиглер чагыгларын октябрь 15-ке чедир киирип болурун Тываныӊ Пенсия фондузу дыӊнаткан.

Компьютерге марафоннуӊ сорулгазы – улгады берген чурттакчылар идепкейлиг узун назылазын, компьютерни эки билир кылдыр өөренип, ооӊ кызыгаар чок аргаларын ажыглап, делегейде, чуртта солун медээлерни саат чокка билип алырында. Мөөрейге компьютерни, интернетти боду өөренип алган азы тускай курстар эртип алган улуг назылыглар киржип болур. Ук хемчегни Россияныӊ Пенсия фондузу биле «Ростелеком» компаниязы организастап эрттирип турар.

Мөөрейниӊ хевирлери (темаларныӊ-кайы бирээзин шилип алыр):

— “Порталга gosuslugi.ru мээӊ арга-дуржулгам” («Портал gosuslugi.ru – мой опыт» — интернетти ажыглап өөренип алгаш, Күрүне ачы-дузазының чаңгыс аай электроннуг хевириниӊ (Госуслуги) ачызында янзы-бүрү албан черлериниң социал хандырылга айтырыгларын бөдүүн болгаш шалыпкыны-биле шиитпирлеп алганыныӊ дугайында төөгү бижиир;

— “Мээӊ интернет чедиишкиннерим” («Мои интернет-достижения») – интернеттиӊ дузазы-биле ужуражыксап турган өӊнүктерин тыпканын, ыракта төрелдери-биле харылзаазын катап тургузуп алганын, онлайн өөредилгени эртип алганын азы хереглээн курстарын интернеттен тып алганыныӊ дугайында чечен чугаа бижиир;

— “Мээӊ хөй-ниитижи интернет бот-эгелээшкиним” («Моя общественная интернет-инициатива») – кандыг-бир бодалын, бот-эгелээшкинин интернет дузазы-биле боттандырып алганыныӊ дугайында төөгү бижиир;

— «Интернет-хууда сайгарлыкчы, интернет ажыл берикчизи» (“Интернет-предприниматель, интернет-работодатель») — интернеттиӊ дузазы-биле чаа ажыл азы немелде ажыл тып алганын, чок болза бодунуӊ ажыл-херээн ажыдып алганын азы бодун ажыл-биле хандыртынып шыдапканыныӊ дугайында эссе бижиир;

— “Мээӊ интернет төлевилелим” («Мой интернет-проект») – интернет четкизинге аӊгы-аӊгы темаларга ажыктыг видеоканал, онлайн өөредилге курстары, консультациялар организастап алганын азы ону кылыр бодалыныӊ дугайында чечен чугаа бижиир;

— «Мен — интернет-сылдыс мен” (Я – интернет-звезда) – социал четкилерде бодунуӊ аккаундузунда эки чедиишкинниг азы бодунуӊ блогунда янзы бүрү темаларга эссе бижиир (чаа эгелеп чоруурларга бодунуӊ арнын канчаар сайзырадып хөгжүдериниӊ дугайында арга-дуржулгазы-биле үлежип, сүмелерни берип, келир үеде планнарын. Интернет-сылдыс болурга, кандыг эки, ажыктыг талалары барыл дээш оон-даа өске).

Мөөрейге киржирде, «Азбука интернета» www.azbukainterneta.ru/konkurs, сайтче ажылын болгаш чуруун кошкаш, чорудар. Мөөрейниӊ түӊнелдерин бо чылдыӊ төнчүзүнде түӊнээр.

Аржана ЧАМЗЫРЫН белеткээн.

#Пенсияфондузу #Интернеткечеттирдим_2021 #Мөөрей #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КЫЗЫГААРЛААШКЫННЫГ ХЕМЧЕГЛЕРНИ КОШКАТКАН
Следующая запись
САЯНА ЧЫКАЙ – «МААДЫР-ИЕ» ХӨРЕК ДЕМДЭЭНИӉ ЭДИЛЕКЧИЗИ
Меню