Рубрикалар

ИЮЛЬ АЙДА COVID-19 ХАМЧЫЫНДАН 17 КИЖИ ЧОК БОЛГАН

Эрткен неделяда, Кадык камгалал яамызынга өлүм-чидимнерниң чылдагааннарын тургузар талазы-биле эксперт комиссиязының хуралында, 2021 чылдың июль 1-ден болган өлүмнүг шупту чоруктарны сайгарып көрген. Комиссияның дыңнатканы-биле алырга, 2021 чылдың чүгле июльда Covid-19-тан 17 кижи чок болган. Эксперттерниң бодалы-биле, чок болур чоруктуң көдүрүлгени чаа коронавирус халдавырындан хүнде 197 кижи чедир аарып турганында.

56 хардан 87 харга чедир назылап, улгады берген, чок болган кижилер хан-дамыр болгаш бестер аарыгларындан хоочурап чорааннар.

2020 чылдың июньда база ноябрьда пандемияның бирги болгаш ийиги чалгыының дүшкүүрлүг үелеринде Covid-19-тан 47 чедир кижи чок болганы бүрүткеттингенин сагындыраал. Республика эрткен чылда Covid-19-тан 209 кижини чидирген.

Чаа коронавирус халдавыры 2020 чылдың майдан бээр 264 кижиниң амы-тынын алгаш барган, оларның 150-и – херээженнер, 114-ү – эрлер. Чок болган кижилерниң ортумак назыны 65,3 хар болган. Чаа коронавирус халдавырындан когараан 250 кижиде хан-дамыр, бестер, тыныш системазы, бүүректери багай база ыжык аарыглары бар болган. Тывада Covid-19-тан чок болганының хуузу 1,09 болза, Россияда – 2,52, Сибирь федералдыг округда – 3,51. СФО регионнарының аразында Тыва чаа коронавирус халдавырындан чок болурунуң хуузу-биле онгу черде.

Бадыткан Covid-19 аарыындан аңгыда өске аарыындан июльда 19, 2021 чылдың январьдан – 55 кижи өлген.

Чаа коронавирус халдавырындан аарывас дизе, эпидемиологияга удур шупту хемчеглерни сагыыр – хөй кижилер чыылган черлер барбас, камгалал масканы кедер, саваңнап холду чуур, гаджет болгаш өске-даа чүүлдерни дезинфекциялап, иммунитетти быжыглаар. Covid-19-туң аар уружуктарындан чайлаар эң дээштиг арга — тарылганы кылдырары болур.

#Коронавирус #Эпидемия #Кадыккамгалаляамызы #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ: НАРЫН АЙТЫРЫГЛАРНЫ ТУЮЛУНГА ЧЕДИР ШИИТПИРЛЭЭРИ ЧУГААЖОК
Следующая запись
Арыг сугну – Шагаан-Арыгга
Меню