Рубрикалар

«ИЗИГ ЧҮРЕКТИГ» АЛЫШКЫЛАРНЫ ШАҢНАП-МАКТААН

Бүгү-делегейниң Уруглар камгалалының хүнүнүң байырлыг хемчеглери кызыгаарлаашкыннарлыг-даа болза, Кызыл хоорайның Аныяктар сесерлиинге уругларга оюн-тоглааны эрттирген.

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг, Тыва Республикада кол федералдыг инспектор Александр Вавилихин республиканың уругларынга байыр чедирген.

Владислав Ховалыг эрткен чылын сугга дүшкен чаштарны камгалаан чалыы маадырлар Долаан биле Чаяан Хертек алышкыларны «Изиг чүрек» деп хөрек демдектери болгаш бүгү-российжи «Орленок» уруглар төвүнге дыштаныр сертификаттарны тывыскан.

Долаан биле Чаян Хертек эрткен чылын июль 17-де өөренген чаңы-биле Хербис даанче үнүп бар чорааш, дуза дилээн бичии чаштың үнүн дыңнап кааннар. Кыйгы дыңналган черже углай маңнажыпканнар. Кара маң-биле келирге 8-10 хар аразында үш бичии оол сугдан үнүп чадап, мөгүдеп, алгыржып турган. Алышкылар боданмайн-даа сугже шымны бергеш, бир бичии оолду камгалап апканнар. Долаан биле Чаян боттары сугдан үнүп шыдавайн шаг болган. Долаан сугдан арай деп үнүп келгеш, узун ыяш-биле бичии оолду база дуңмазы Чаянны камгалаан.

Долаан биле Чаяан алышкылар оларның маадырлыг чоруун үнелээни дээш өөрүп четтиргенин илереткеш, «Орленокка» дыштанырын четтипкейн манаарын чугаалааннар.

Чуруктарны Буян Ооржак тырттырган.

#Уругларкамгалалыныңхүнү #Байырлал #Владиславховалыг #Хөрекдемдектери #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тува #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
20 СУМУГА ХАРЫЛЗАА ШУГУМУН ТУРГУЗАР
Следующая запись
АЗИЯ ТӨВҮНГЕ ФАНФАРАЛАР
Меню