Рубрикалар

Көдээге ажылдаар эмчилер

ТР-ниң кадык камгалал сайыдының оралакчызы Орлан Ондарның удуртулгазы-биле хүлээп алыр комиссия Республиканың эмчи колледжинге үш талалыг тускай сорулгалыг программа ёзугаар өөренгеш, дооскан соонда, боттарының төрээн суурларынга фельдшер-акушер пунктуларынга ажылдаар кандидатураларның  шилилгезин чоруткан.

Республиканың кожууннарындан 34 кандидаттың аразындан 14 кижи тестилерге харыылааш, аңгы чугаалажыышкыннарны эрткен түңнелинде, комиссия 9 кижини шилип алган. Оларны Сүт-Хөлдүң Кара-Чыраа биле Кызыл-Тайга суурларынга, Тожунуң Адыр-Кежиг биле Сыстыг-Хемге,  Бии-Хемниң Сушь биле Хүтке, Чөөн-Хемчиктиң Элдиг-Хем биле Хорум-Дагга фелдьшер-акушер пунктуларынга ажылдаар кадрлар  кылдыр өөредип, белеткээр.

Сагындырып каар чүүл, тускай сорулгалыг программа–биле көдээге ажылдаар эмчи кадрларны тус черниң чурттакчыларындан шилип белеткээр ажылды Кадык камгалал яамызы 2015 чылда эгелээн. Баштайгы 12 доозукчулары өөредилгезин 2019 чылда дооскан. Амгы үеде 37 студентилер: бирги курса-10, ийи дугаар курста- 7, үшкүзүнде- 16, дөрткү курста-4  студент өөренип турар. Олар шупту дооскаш, өскен-төрээн суурларында ФАП-тарга ажылдаар.

#Целевая_подготовка_кадров #Минздрав_Тувы #Республиканский_медколледж

https://minzdravtuva.ru/selevoyoybor.html

Предыдущая запись
Үш ожук дажы дег ийистер
Следующая запись
ШЕРИГ КОМИССАРЫ – МОӉГУШ СУВАК
Меню