Рубрикалар

КӨЖҮП ЧОРУУР ФАП-ТАР ЧЕДИП КЕЛГЕН

Кадык камгалалы

Республиканың кадык камгала­лының системазынга кончуг чугула болуушкуннуң дугайында Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг бодунуң блогунда мынчаар бижип турар:

– Тываның Кадык камгалал яамызының эргезинче көжүп чоруур ийи фельд­шер-акушер пунктузу кирген. Ооң дугайында дугуржулганы РФ-тиң кадык камгалалының сайыды Михаил Мурашко-биле чедип алган турган бис. Чоокку үеде арткан дугуй кырында ФАП-тар кээр. Келген чаа машиналар тускайжыттынган автопаркты немередир. Олар турум эмнелге албан черлери чок, ырак-узак суурларывысты ажаап-тежээринге дузалаар.

Тываның Кадык камгалал яамызының медээзи-биле алырга, “Кадык камгалалы” национал төлевилелдиң иштинде “Баштайгы эмчи-санитар дуза чедирилгезиниң системазын сайзырадыры” федералдыг төлевилел-биле бо чылдың төнчүзүнге чедир республикага ам-даа 21 көжүп чоруур эмнелге комплекизи кээр ужурлуг.

Бо хүннерде эмнелге техниказының бүдүрүкчүлери-биле 168 338,80 муң рубль ниити түңнүг күрүне керээзин чарган.

«Гинекология» деп четчелээшкинниг Газель Next болгаш Садко Next автомобильдерниң үндезининге бүдүрүп кылган көжүп чоруур ФАП-тар фельдшерге болгаш чолаачыга көрдүнген ажылчын олуттарлыг, ынчалза-даа, эргежок херек апарган таварылгаларда, оларга эмчи немежип, сыңчы берип болур. Комплекс­тер амыдырал хандырылгазының эргежок чугула бүгү-ле системалары, мебель, медицина болгаш дузалал дериг-херексели-биле, ооң иштинде дефрибиллятор-биле база дериттинген. Чигирниң болгаш холестеринниң деңнелин хынаары-биле маңаа ханның анализин база дужаап болур. Компьютержиткен ажылчын олут фельдшерге болур-чогуур эмнелге документилерин электроннуг хевирге долдурар база сан-медээлерниң ниити баазазынче чоргузар арганы бээр.

“Флюорограф” болгаш “Маммограф” деп автомобильдерде эмчиге-даа, лаборантыга-даа автоматчыткан ажылчын олуттар көрдүнген. Бедик чоруктуг машиналарны эргежок чугула эмнелге дериг-херексели-биле четчелээн. Олар Тываның ырак-узак болгаш чедери берге Мөңгүн-Тайга, Тожу, Тере-Хөл кожууннарга ажылдаарынга таарымчалыг.

“Баштайгы эмчи-санитар дуза чеди­рилгезиниң системазын сайзырадыры” федералдыг төлевилелдиң боттанылгазы Тываның кадык камгалал системазының баштайгы чадазынга эмчи дузазының шынарын болгаш чедингирин хандырар хүлээлгелиг.

#Кадыккамгалалы #ФАП #Кадыкшыл #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КЫЗЫЛ КОЖУУННУҢ ЧЕДИИШКИННЕРИ БОЛГАШ ЧЕТПЕС ЧҮҮЛДЕРИ
Следующая запись
СПОРТЧУНУҢ ЧЕДИИШКИНИ ООҢ КАДЫКШЫЛЫНДАН ДОРТ ХАМААРЖЫР
Меню