Рубрикалар

Кадрлар солушкан

Чазак Даргазының оралакчызы Органа Натсактың өске ажылче шилчээни-биле, Күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Саида Сенгии Тываның Баштыңының социал айтырыг­лар талазы-биле оралакчызынга томуйлаткан.
«Бо үеде чаңгыс командага ажылдап тургаш, доктаамал чурум-биле шиитпирлиг ажылдаар кижи дээр­зин көрдүм.
Суурларда чурттакчы чоннуң хөй кезии чурттап турар болганда, ол адырда ооң активчи ажыл-чорудулгазын манап тур бис. Оларның бизнес ажыдып алыр аргаларын тургусчуп, тывынгыр чоруун деткип, чон-биле чоок ажылдаары чугула. Социал болгаш демография, өөредилге, кадык камгалал, культурага хамааржыр национал төлевилелдер боттаныышкынында контроль база ооң хүлээлгези болур.
Чүък улуг. Ындыг болзажок, чаа вице-премьер бистиң моральдыг болгаш эш-хуу деткимчевис-биле ол бүгүдени шыдаптарынга бүзүрээр мен” – деп, Тываның Баштыңы бодунуң шиитпирин тайылбыр­лаан.
Сенгии Саида Хертековна 1970 чылда Кызыл хоорайга төрүттүнген. 1993 чылда Кызылдың күрүнениң педагогика институдун, 2007 чылда – Россияның ИХЯ Сибирьниң юридиктиг институдун дооскан.
1994 чылдан бээр назы четпээннер херектериниң талазы-биле инспектор, назы четпээннер херектериниң талазы-биле улуг инспектор, назы четпээннер херектериниң талазы-биле кезектиң ажылын организастаар килдистиң начальниги, ТР-ниң ИХЯ Кызыл хоорайда полицияның участок төлээлериниң база назы чет­пээннер херектериниң талазы-биле кезектиң ажыл-чорудулгазын организастаар килдистиң начальниги бооп ажылдаан. 2016 чылда Тываның Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилелдиң удуртукчузунга томуйлаткан. 2019 чылдың январьдан республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызын удуртуп эгелээн.
Республиканың Дээди Хуралы Тываның Баштыңының шиитпирин бадылаар ужурлуг. Чаа вице-премьерни чүүлдүг деп көрген соонда, ол «хүлээлгени түр күүседири» чокка ажылын уламчылаар.
Март 23-тен Күш-ажыл болгаш социал политика талазы-биле сайыттың хүлээлгезин яамының бирги оралакчызы Амур Увангур күүседир.

Предыдущая запись
Шоол ховузу — сөөлгү кавайы
Следующая запись
Өгбениң арга-сүмези
Меню