Рубрикалар

КАДЫ БИС!

Халдавырлыг аарыг үезинде чонга дуза кадары-биле эгелээн бүгү Россия чергелиг «Кады бис» деп акцияга Тываның ортумак өөредилге черлериниң сургуулдары каттышкан.

Назы-хары улгады берген улузувус дээш республиканың ортумак өөредилге черлериниң сургуулдары сагыш-човап, берге үеде оларны кагбайн, ажык-дузазын көргүзүп, Россияның волонтерларынга катчып эгелээни өөрүнчүг.

Олар ковидтен аарааннарга болгаш кызыгаарлаашкында олурарларга эмнерни, аъш-чемни саткаш, бажыңарынга чедирип берип турар.

Айлана биле Родион 30 ажыг аарыг улуска эмнерни чедирген. А Дмитрий биле Күдерек хоорайжыды туттунган Каа-Хем суурда Кызыл кожууннуң төпчүткен эмнелгезинге хондур ажылдаан. Олар Ковид-төпче долгап, эмчи чалааннарның карточкаларын долдуруп, даңзыны ылавылаар ажылды кылышкан.

Ук акцияга күзелдиг-ле улус душкан үеде киржип болур!

Предыдущая запись
ФЕВРАЛЬ 2-ДЕ ПОЧТА САЛБЫРЛАРЫ ДЫШТАНЫР
Следующая запись
ИЙИ МИЛЛИОН РУБЛЬ ТӨЛЭЭР
Меню