Рубрикалар

«КАДЫКШЫЛ» НАЦИОНАЛ ТӨЛЕВИЛЕЛ-БИЛЕ ЧАА УРУГЛАР ЭМНЕЛГЕЗИ ТУТТУНАР

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгның РФ-тиң кадык камгалал сайыды Михаил Мурашко-биле ужуражылгазының түңнелинде, РФ-тиң кадык камгалал яамызының штаттан дашкаар кол педиатр специализи Татьяна Куличенко медицина техниказының айтырыгларын чедир кылыры-биле база уруглар эмнелгезиниң тудуунуң турар черин тодарадыр дээш Кызыл хоорайга келгенин  дыңнадып тур.

«Кадыкшыл» национал төлевилелдиң «Уругларның кадык камгалалын сайзырадыры» деп угланыышкыны-биле тудуг объектизинче 1,9 миллиард рубль көрдүнген. Төлевилел-биле 150 оруннуг эмнелгени тудар.

Дүүн, июнь 22-де, Татьяна Куличенко ТР-ниң кадык камгалал сайыдының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Анатолий Югай-биле тудуг кылыр чер участогун көргеннер. Мурнунда Кызыл хоорайның мэриязы Иркутская кудумчузунга чер участогун аңгылап берген турган, ынчалзажок РФ-тиң кадык камгалал сайыды Михаил Мурашко объектилерни бар уруглар эмнелгелериниң чанынга кылырын саналдаан, бичии уругларга дүрген эмчи дузазы көргүзер байдал тыптып келзе дээш.

Ооң-биле холбаштыр Республиканың Кадык камгалал яамызы «Тувагражданпроект» акционерлиг ниитилел-биле хоорайның ийи аңгы районунга – Иркутская кудумчузу биле Уругларның соматика салбырындан ырак эвесте Чехова кудумчузунга объектилерни тургузар схемаларның вариантыларын ажылдап кылган.

Россияның кадык камгалал яамызының штаттан дашкаар кол педиатр специализиниң келгениниң түңнелинде, чаа уруглар эмнелгезиниң тудуунуң турар чериниң дугайында шиитпирни хүлээп алыр дээрзин Тываның кадык камгалал яамызы дыңнаткан.

#Кадыкамгалаляамызы #Уругларэмнелгези #Тудуг #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
АНЫЯК УДУРТУКЧУНУ ТОМУЙЛААН
Следующая запись
2800 АЖЫГ ТОННА ДҮЖҮТТҮ АЛЫР
Меню