Рубрикалар

Кайгамчыктыг солун шиилер

Тоол делегейи кайгамчык болгаш хуулгаазынныг, ону улуг-даа, бичии-даа кижилер сонуургаар. Эрткен дыштаныр хонуктарда Тываның күрүнениң ойнаар-кыстар театрын­га Башкириядан келген салым-чаяанныг артистер бичии чаштарга солун шиилерни көргүскеннер.

Башкир тоолдан уктап тургус­кан «Өскүс дилги» деп көргүзүг чаштарга өөредиглиг болган. Артистерниң аңнар дүрзүлери-биле ойнаарын улуг кижи безин көргеш, магадап ханмас. Адыг, дилги, бөрү, койгуннуң үннерин шын өттүнүп, бичии чаштарның бүгү кичээнгейин тоол делеге­йинче хаара тудупканы кайгамчык болган. Тоолдуң кол маадыры дилгиниң кажар, мегечи аажы­зын чаштар эскерип, өске буруу чок, эки маадырларга болчуп турары оларның арын-шыра­йындан, сеткил-сагыш хайныыш­кынындан илдең болган.

Ийи дугаар шиизи чаштарга билдингир «Айболит эмчи» дугайында болду. Айболит эмчи делегейде бар-ла дириг амытаннарга дузалап, оларны эмнеп турары чаштарга энерел сеткилди оттуруп, эки талаже сундугарынга өөредиглиг болган. «Аныяктарга болгаш чаштарга улуг гастрольдар» деп федералдыг программаның ачызында чаштарывыс амырап, ажыктыг шиилерни көрүп турары өөрүнчүг.

Чүгле уругларны эвес, улуг-даа кижиниң сонуургалын оттуруптар, чаш кижиниң угаан-медерелин сайзырадырынга ажыктыг Тываның ойнаар-кыс­тар театрының артистериниң чымыштыг, кызымак ажылын үнелевес аргажок.

Тываның культура яамызының парлалга албанының медээзинден.

Предыдущая запись
Ам база тыва дыл…
Следующая запись
Владислав Ховалыг: “Чөөн чүкче эргилип турарывыс Тываже демир-орук тудуун дагын база чугула айтырыг болдурган”
Меню