Рубрикалар

КАЛЧАА ААРЫЫНДАН КАРАНТИН

Тываның көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Лариса Монгуштуң бижиин үндезинге алгаш, дириг амытаннарже база кижилерже калчаа аарыының тараарын болдурбазы-биле кызыгаарлаан хемчеглерни киирген. Аарыгның тывылган чери — Бояровка сумузунуң Саргал деп черден 20 километр радиустуг девискээрни «айыыл тургузуп болур зона» кылдыр регион баштыңының айтыышкыны-биле тодараткан.

Көдээ ажыл-агый яамызының ветеринария секторунуң медээлээни болза, январь 9-та дилгиден калчаа аарыының өөскүдүкчүзү тывылганын тодараткан. Ол-ла хүн черлик амытанның сеги чыткан девискээрде карантин хемчеглерин киирип, аарыгга удур мал-маганны тараан.

Дүүн аарыгның тывылган черинче эпидемиолог эмчилер үнгеш, ында чурттакчыларны база мал-маганны шинчээн.

Тыва Республиканың Баштыңыныың 2022 чылдың январь 9-та №-1-РГ айтыышкыны езугаар, кызыгаарлаан хемчеглерлиг үеде, Каа-Хем кожууннуң Бояровка сумузунуң Саргал деп черден мал-маганны, ооң продукциязын, ыттар база диистерни үндүр-киир сөөртүрүн, делгелгезин кылырын, черлик дириг амытаннарны зоопаркче көжүрер дээш тударын хораан.

Тываның Чазааның парлалга албаны.

#Тываныңчазааныңпарлалгаалбаны #Көдээажыл_агыйяамызы #Карантин #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧЫЛ ЭГЕЗИНДЕН ТЫВАГА 17 ӨРТ БОЛГАН
Следующая запись
ЭМЧИ БРИГАДАЛАРЫНЫҢ КЫШТАГЛАРЖЕ ҮНҮҮШКҮНҮ
Меню