Рубрикалар

КАПИТАЛ СЕПТЕЛГЕЛЕРНИ ДАРЫЙ КЫЛЫР

«Ада-ие бүрүзү ажы-төлү эки байдалга өөренирин күзээр болгай, ынчангаш Кызыл хоорайже көжүп азы хоорайда төрелдеринче уругларын чорудуптарлар. Суурларга биче комплектилиг школалар тудуу дугайында айтырыгны күштелдирер ужурлуг бис. Байдалы аварийлиг, дээвиири дамдылап турар школаларга капитал септелгелерни дарый кылып эгелээр ужурлуг бис. Көдээ школа бүрүзүнге таарымчалыг байдал тургузары биске берге» — деп, Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг бөгүнгү аппарат хуралынга чугаалаан.

#Аппаратхуралы #Өөредилге #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
МАССАЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР ЭРТТИРЕРИ — ТУРУП БОЛБАС ЧҮҮЛ-ДҮР
Следующая запись
ӨӨРЕДИЛГЕ ЧЫЛЫНГА БЕЛЕТКЕЛ
Меню