Рубрикалар

КАРАНТИН ЧАРЛААР ЧЫЛДАГААН АМДЫЫЗЫНДА ЧОК

Тыва Республиканың кол санитар эмчизи Людмила Салчактың дыңнатканы-биле, амдыызында школаларга карантин чарлаар чылдагаан чок болуп турар. Аарыг нарын байдалдың хемчээлиниң кызыгаарынга ам-даа четпээн. Ындыг-даа болза, бир эвес класстың азы бөлүктүң 20 хуузу ОРВИ азы грипптен аарааш, школа барбайн турар болза, школаларның удуртукчулары эрге-хоойлу актыларынга даянгаш, боттары карантинни чарлап болур эргелиг. Амгы үеде өөреникчилерниң 18,8 хуузу бажыңнарында онлайн хевирде өөренип турар.

Тываның өөредилге сайыды Алексей Храмцов регионнуң Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелели-биле тургустунуп келген байдалды шыңгыы кичээнгейде ап, аарыгны таратпазы-биле өөреникчилерни аңгы-аңгы класстарга болгаш бөлүктерге чарып, кады демниг ажылдап турарын дыңнаткан.

Чазактың ээлчеглиг хуралынга эпидбайдалда уругларны халдавырлыг аарыглардан камгалаары-биле кызыгаарлаттынган хемчеглерни шыңгыы сагыыры – эртенги үеде коллектив аразынче кирер дээн улусту шүүреп, халдавырлыг аарыгның бичии-ле демдектери илерээн улуска эмненип алырын сүмелеп, дедир чандырары чугула. Ол ышкаш аарыгга удур сагыыр ужурлуг хемчеглерни суларатпайн, холдарын чууру, бактерия өлүрер лампаларны ажыглаары, өрээлдер иштин өй-шаанда агаарладып, аштап-чодарын уламчылаарын болган хуралга чугаалашкан.

К. МОНГУШ белеткээн.

#Эпидбайдал #Карантин #Росхереглелхайгаарал #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
БИР КИЖИ КОГАРААН
Следующая запись
ЧОННУ ТАРЫЫР ТАЛАЗЫ-БИЛЕ ПЛАННЫ 93,3 ХУУ КҮҮСЕТКЕН
Меню