Рубрикалар

Карантинни чарлаан

Бижиктиг-Хая чурттуг 29 харлыг хамааты сибирь язвазындан аараан дугайында медээге хамаарыштыр Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг чаңгыс чер-чурттугларынга тайылбырны кылган:

— Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым. Барыын-Хемчик кожууннуң 29 харлыг чурттакчызы сибирь язвазы-биле ааран дугайында каразыг тыптып келгенин барымдаалааш, баш бурунгаар бо айыылдыг аарыгны таратпазы-биле Барыын-Хемчик кожууннуң Бижиктиг-Хая суурнуң девискээринге карантин чурумун чарлаар ужурга таварыштывыс. Амгы үеде аарыг шынап-ла бар бе дээрзин тодарадыры-биле, каразыг билдинген кижи эмнелгеде чогуур эмчи дузазын ап эгелээн. Билдинип турары ол кижиде аарыгның кешке тыптыр хевири бар болуп турар. Ол хевир өкпе болгаш ижин-шөйүндүге тыптыр хевиринге көөрде чүгээр деп, эмчилер санап турар. Аарыг кижи-биле доктаамал харылзажып турган улустуң байдалын эмчилер хынап, кичээнгейлиг хайгаарап турар.

Бижиктиг-Хаяда сибирь язвазының кайыын тыптып келгенинге хамаарышкан чылдагааннарны илередирип, аарыгның тывылган өзээн узуткаары-биле тускай комиссия ветеринарлыг хемчеглерни ап турар. Чоокку үеде ук байдалга хамаарышкан түңнелди илередири-биле чижег анализтерни ап турар. Улаштыр кандыг шиитпир хүлээп алырывыс, бо бүгү ажылдың түннелдеринден билдинер.

#Карантин #Сибирьязвазы #Бижиктиг_хая #Владиславховалыг #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тува #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ: “БЕРГЕ ҮЕЛЕРДЕ КЕЗЭЭДЕ БИСТИҢ-БИЛЕ КАДЫ”
Следующая запись
«Чедер» удавас эжиктерин ажыдар
Меню