Рубрикалар

КЕЛДЕРЕДИЛГЕ САЛБЫРЫ АЖЫТТЫНГАН

Чаа салбырда инсульт, нейрокезиишкин, чүрээнге кезиишкин эрткен болгаш аар бертик-межел соонда аарыг улуска кадыын быжыктырарынга таарыштыр кылган дериг-херекселдерни дерээн. Ол дериг-херекселдер РФ-тиң Чазааның Даргазы Михаил Мишустин Тывага кээп чораан үезинде чарган дугуржулга ёзугаар чедип алдынган. Ниитизи-биле Тыва 73 сая рубльга 100 ажыг дериг-херекселди алган.

Келдередилге салбырында фтизиотерапевтиң кабинеди, тренажёр залы, херел күжү-биле эмнээр терапия база криотерапия бар. Дериг-херекселдерниң хөй кезии компьютер таварыштыр ажылдаар, биологтуг — дедир харылзааны бээр аргалыг делегей стандарттарынга дүүштүр дериттинген төптерден дудак чок.

Шак ындыг амгы үениң аппараттарынга ажылдаары-биле профессионал билиин бедидер дээш 8 айның тускай өөредилгезин келдередилге салбырының эргелекчизи Альбина Ондар эртип алган. Шак-ла ындыг тускай белеткел курстарын өске специалистер болгаш ортумак эмчи персоналы база эрткен.

Чаа салбырның байырлыг ажыдыышкынында Чазак Даргазының оралакчызы Елена Хардикова келгеш, эмчилерге чедиишкиннерни болгаш үре-түңнелдиг ажылдаарын күзээн. ТР-ниң кадык камгалал сайыды Анатолий Югай, Республиканың дугаары 1 эмнелгезиниң улуг эмчизи Вячеслав Ховалыг ажыдыышкынга келген вице-премьер-биле келдередилге албанын моон-даа соңгаар канчаар хөгжүдүп болурун, эмнээшкинниң дараазында чадазы болур санатор-курорт хевирин база сайзырадырының дугайында ажыл-агыйжы чугааны кылганнар.

К. МОНГУШ белеткээн.

#Кадыккамгалалы #Келдередилгетөвү #Михаилмишустин #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КӨЖҮП ЧОРУУР ФАП-ТАР ЧОНГА ЭПТИГ
Следующая запись
РЕСПУБЛИКАНЫҢ 4 БҮДҮРҮЛГЕЗИ ТИИЛЕКЧИ БОЛГАН
Меню