Рубрикалар

КЕЗЕМЧЕ ХЕРЭЭН ОТТУРГАН

«Тыва даг-дүгү» комбинаттың девискээринде оран-саваның бузулганының барымдаазынга холбаштыр Тываның истекчилери чоруттунган хыналданың түңнелдери-биле кеземче херээн РФ-тиң КХ-зиниң 216 чүүлүнүң 2 кезээ-биле оттурган.

Истелгениң догааштырыы-биле алырга, декабрь 5-тиң 16 шак үезинде комбинаттың бүдүрүлге оран-савазын чазып-бузуп тура «Стройком» КХН-ниң ажылдакчылары ында бар колонналарны дөзүнден одура кескен. Мооң ужун оран-сава буступ дүшкен, ийи ажылчын когараан. Түңнелинде бир кижи эмнелгеде, аңаа эмчи дузазын көргүзүп турар, а ийигизи алдынган балыг-бертиниишкининден ол-ла черинге чок болган.

Амгы үеде истекчи озал-ондактың болган чылдагааннарын, өлүмнүң чылдагаанын база чедиртинген когаралдың ар-чиигин тодарадырынче угланган болур чогуур истелге ажылдарын чорудуп турар.

Артур ХЕРТЕК белеткээн.

#Озал_ондак #Ак_довурак #Истелге #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
БУТТАРЫН ОЛ-ЛА ЧЕРГЕ КЕСКЕН
Следующая запись
ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ: “ЧАҢГЫС ДЕМНИГ РОССИЯ” ХАМААТЫЛАРНЫҢ БҮЗҮРЕЛИН БЕДИК ДЕҢНЕЛГЕ КАМГАЛААР»
Меню