Рубрикалар

Кежиглерде дош чугалаан

Россияның Онза байдалдар яамызының Тывада Кол эргелелиниң биче хемчээлдиг хемелер талазы-биле күрүне инспекциязының күрүне инспекторлары регионнуң девискээринде беш дош кежиглерни хынаан соонда, ында чүъктүг эртери айыылдыг апар чыдарын тодараткан.

Доштуг кежиглерде чөпшээрээн черлерден аңгыда кижилерниң-даа, автотранспорттуң-даа оон эртери хоруглуг болгаш, административтиг торгаалга онаажып болур.

Улуг-Хем кожуунда Эйлиг-Хем кежиинде доштуң кылыны 50 хире сантиметр, ынчангаш 5 тонна чедир чүъктүг эртип болурун хыналда көргүскен.

Тожу кожуунда ийи дош кежиглеп 60 тонна хире чүъктүг эртип болур турган болза, ам 30 тонналыг кежер. Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Аксы дош кежиглеп 10 тоннаны, Бельбей кежиин база 10 тонна чүъктүг кежер.

#Онзабайдалдаряамызы #Бичехемчээлдигхемелерталазы_билекүрүнеинспекциязы #ТМГМедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Россияның Чазааның бизнести деткиирниң хемчеглери
Следующая запись
Тывага көдээ ажыл-агый кооперативтериниң республика шуулганы бир дугаар болуп эртер
Меню