Рубрикалар

КИБЕР-МАРГЫЛДААГА КИРИШКЕН

Хоочуннар аразынга компьютерниң хөй янзы арга-мергежилиниң талазы-биле кибер-маргылдаа чылдың-на болуп турар.

Бо чылын компьютерниң хөй янзы арга-мергежилиниң талазы-биле Бүгү-российжи чемпионатка Екатерина Чюдюк бистиң республиканы төлээлеп киришкен. Ол — муниципалдыг албанның хоочуну.

Чемпионатка Россияның 77 регионнарындан болгаш даштыкы чурттардан пенсионерлер киржип турган. Финалче чүгле 280 кижи үнген. Олар Яндекстиң диледир системазынга ажылдап, смартфонда капсырылгаларны ажыглап, интернетке айыыл чок информацияны тып ажылдап билир чаңчылдарын көргүскен. Маргылдааның дүрүмү ёзугаар финалист хоочуннарга космосту чагырары болгаш улуг назылыгларның кадыкшылын кадагалаары деп ийи теманы каттыштырган даалгаларны берген.

Тываның төлээзи чүс ажыг кижиниң аразындан 39 дугаар черни ээлээн.

— Кибер-маргылдаага ийи дугаар киржип тур мен. 2019 чылда Тываның чемпиону атты чаалап алгаш, Киров хоорайга Бүгү-Российжи IX чемпионатка база кириштим – деп, Екатерина Александровна чугаалаан.

Чемпионаттың негелдези-биле алырга, регион бүрүзү 4 кижи составтыг команданы киириштирер ужурлуг. Командага 66 хардан өрү назылыг ийи эр, 55 хардан өрү назылыг ийи херээжен кижи турар.

Маргылдааның муниципалдыг чадазын апрель 1-ден май 15-ке чедир, а регионалдыг чадазын апрель 15-тен июнь 15-ке чедир эрттирер. Хоочуннарның боттарын чалап алгаш, азы дистанциялыг хевирге-даа эрттирип болур. Кожуун, суму, регион чергелиг кибер-маргылдааларны эрттирерде, социал камгалал талазы-биле күүсекчи орган, пенсионерлер эвилели, тус черде Пенсия фондузунуң эргелели демнежир.

Бүгү-российжи чемпионаттың чаңчылы ёзугаар, финал болуп турда, көрүкчүлерге «Виртуалдыг чемпион» онлайн мөөрейни база эрттирип турар.

2021 чылда пенсионерлер аразынга компьютерниң хөй янзы арга-мергежилиниң талазы-биле Бүгү-российжи IX чемпионаттың киржикчизиниң дипломун болгаш суй белекти Екатерина Александровна Чюдюкка тывыскан. ТР-ниң күш-ажыл болгаш социал политика яамызының оралакчы сайыды Амур Увангур, РФ-тиң Пенсия фондузунуң Тывада эргелелиниң удуртукчузунуң оралакчызы Алла Хурума хоочунга өөрүп четтиргенин илеретпишаан, байыр чедирген.

Компьютер талазы-биле билиин шылгаар күзелдиг хоочууннарны Бүгү-российжи база бир мөөрей манап турар. 50 хардан өрү назылыг улустарның «Интернетке четтирдим — 2021» мөөрейинге киржир билдириишкиннерни октябрь 15-ке чедир хүлээр.

Кибер-маргылдааның киржикчизиниң төлептиг болгаш үлегерлиг оруун изээр күзелин хоочуннар илередип турар.

Р. ДЕМЧИК белеткээн.

#Пенсияфондузу #Күш_ажылболгашсоциалполитикаяамызы #Хоочуннар #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧАМДЫК БАЖЫҢНАРДА ЧЫЛЫГ ЧОК
Следующая запись
КӨЖҮП ЧОРУУР ФАП-ТАР ҮНҮҮШКҮНДЕ
Меню