Рубрикалар

КИЖИ — ЧУРТТУГ, КУШ — УЯЛЫГ

Енисей Сибириниӊ регионнарында 2021 чылдыӊ январь-апрель айларда көжүп чоруп-кээп турар улустуӊ сан-түнүӊ Красноярскиниӊ статистика албаны дыӊнаткан.

Ол үелерде Тывага — 677, Хакасияга -2 496, Красноярск крайга — 9 601 кижи чурттаары-биле көжүп чедип келген. Өске регионнарга чурттаар дээш, Красноярк крайдан – 9 627 кижи, Тывадан 1 450, Хакасиядан 2 772 кижи чоруй барган.

Тывага 1970 кижи, Хакасияга 3 165 кижи, Красноярк крайга 19 187 кижи чурттап турар черин солуп, регионунуӊ иштинге көжүп турган.

Бо үш регионга Иркутск, Волгоград областардан, Таджикистан, Армения, Киргизиядан элээн улустар көжүп кээп турда, өскелери Узбекистанче, Германияже көжүп чоруй барган.

Предыдущая запись
КҮЗЕЛИ БҮТКЕН
Следующая запись
ЧОН ЧИЗЕЗИ
Меню