Рубрикалар

КИЖИЛЕРЖЕ САГЫШ САЛЫЫШКЫН ЧУГУЛА

КИЖИЛЕРЖЕ САГЫШ САЛЫЫШКЫН ЧУГУЛА

Владимир Путинниң “Чаңгыс демниг Россия” партиязының төлээлери-биле ужуражылгазынга чугаазын ТР-ниң Чазак Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг  бодунуң социал четкиде блогунга онзалап демдеглээн:

“Чаңгыс демниг Россия” партиязының төлээлери-биле ужуражылга үезинде Владимир Путин база катап кижилерже сагыш салыышкын бо берге үеде чугула дээрзин демдеглээн. Чурттуң Президентизи база бир “социал пакетти” – 2021 чылда пенсия назылыгларга деткимче кылдыр чаңгыс удааның 10 муң рубльди төлеп бээрин сүмелээн. Бистиң республикавыста шак ындыг деткимчени 82 муң пенсия назылыглар алыр.

Биче бизнести план ёзугаар хынаа­рынче мораторий келир 2022 чылда уламчылаар. Чээлилер төлевиринче дээш хамаатыларның агар санындан тыртып турган социал төлевирлерни эгидери көрдүнүп турар. Ол хемчеглер кончуг үезинде болгаш чоннуң херек кырында кандыг нарын байдалдарда келгенин чурттуң Баштыңы эки билир дээрзин көргүзүп турар.

Ол ышкаш Президент шериг албан-хүлээлгелиглерни база деткиирин утпаан. Олар онза салымныг, улуг харыысалгалыг кижилер-дир деп, демдеглээн. 2021 чылдың түңнели-биле немей 15 муң рубль түңнүг чаңгыс удааның деткимчезин шериг албан-хүлээлгелиг улус алырлар. Камгалал сайыды Сергей Күжүгетович Шойгунуң шериг кижилерже камныг сагыш салыышкынныын билир болгай бис. Бирги ээлчегде дайынчы байдалга кезээде белен-даа турар болза, кижилер дугайында кажан-даа утпас. Өг-бүлелиг, ажы-төлдүг шериг албан-хүлээлгелиг улустуң шалыңының бедик деңнелин ол хевээр арттырып бээрин ол дилээрге, Владимир Путин деткээн. Шак ындыг деткимчени бистиң республикавыстың муң-муң шериг албан-хүлээлгелиглери алыр дээрзинге өөрүвес арга чок”.

#Чаңгысдемнигроссия #Владимирпутин #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ААРААН УЛУС САНЫ ЭВЭЭЖЕП ЭГЕЛЭЭН
Следующая запись
КЫЗЫГААРЛААШКЫННЫГ ХЕМЧЕГЛЕРНИ КОШКАТКАН
Меню