Рубрикалар

Кол сорулга – биче болгаш ортумак бизнести камгалап алыры, сайзырадыры

Тываның Садыг-үлетпүр палатазының даргазы Аяс Мөңге РФ-тиң премьер-министри Михаил Мишустинниң Күрүне Думазының депутаттарынга илеткелинге хамаарыштыр бодалын илереткен:
— Янзы-бүрү кызагдаашкыннар үезинде Михаил Владимировичиниң сайгарлыкчыларга хамаарышкан деткимчезин чүүлдүг деп санааш, деткиир-дир мен. Кризиске удур чогуур хемчеглерни регионнар деңнелинде чоруткан. Тус черниң бизнезин деткиир хемчеглерлиг планны Тыва Республиканың Чазаа ажылдап кылган. Ооң иштинде, Сайгарлыкчылар деткимчезиниң Фондузун таварыштыр чиигелделиг чээлини 9,5 хууга 500 муңга чедир ап болур. Оон ыңай 13,5 болгаш 15 хуулуг янзы-бүрү программалар көрдүнген. Сайгарлыкчыларны үндүрүглерден чартык чыл дургузунда хостаар дугайында саналды Экономика яамызы киирген. Кол сорулга – биче болгаш ортумак бизнести камгалап алыры, сайзырадыры.

Предыдущая запись
Россияның Чазаа эң-не берге үелерде безин үре-түңнелдиг ажылдап шыдаар
Следующая запись
Чонумга бараан болуп чор мен!»
Меню