Рубрикалар

Коронавируска удур сыкыртыр «Арепливир» деп эмни декабь айда садып эгелээр

«Хамчыктыг аарыг ковид-19-ту эмнээр, дамырже сыкыртыр «Аре-пливир» деп эмни 2021 чылдың декабрь айда садып эгелээр» деп «Промомед» компанияның директорлар чөвүлелиниң даргазы Петр Белый дыңнаткан.

Ол дээрге коронавирусту эмнээр бир дугаар сыкыртыр эм болур.Ону эмнелгелерде чыдар аарыг улусту эмнээр дээш чогаадып кылган.Ооң дээштии бедик.

«Декабрь эгезинде садып эгелээр ол эм-биле бүгү чурттуң шупту регионнарын хандырар.

Чурттуң кадык-камгалал органнарындан келген чагыглар езугаар ол эмни чедер болгаш ону алыр дээш оочур турбас кылдыр бүдүрүп шы-даар бис» деп П.Белый «РИА новости» россий информастыг агенти-лелге медеглээн.

Ол чаа эмни чуртка беш чыл иштинде бүдүрерин болгаш садарын чөпшээрээн.

«Ол эм-биле баштай Россияны хандырган соонда, өске чурттарже садар.

Ижер эмни дыка хөй чурттар садып алыр күзелин илереткени ышкаш, сыкыртыр эм «Арепливирни» база 50 ажыг чурттар садып ап болур» деп «Промомед» компанияның удуртукчузу айыткан.

Россияның кадык-камгалал яамызы 2020 чылдың июнь айда «Аре-пливирни» коронавируска удур ажыглаарын чөпшээрээн (делегейде тараан ады «Фавипиварир»).

Ол эмниң ижер таблетказын эрткен чылдың күзүн Москваның аптека-ларынга садып эгелээн.

Россияда ону «Авифавир» биле «Коронавир» деп аттарлыг база садып турар.

Сөөлгү хонукта бүгү Россияда 1241 кижи коронавирустан аарааш чок болган. Ол дээрге хамчыктыг аарыг тарап эгелээнинден тура багай талалыг рекорд болган.

Эрткен хонукта Россияда 39256 кижи ковид-19-тан аараанын немей илереткен.

«Коммерсант» парлалга бажыңының медээзин Мерген КЫРГЫС очулдурган.

#Коронавирус #Чаа эм #Россия #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЫНАНЫШ – ВАКЦИНАДА
Следующая запись
Ханы кажыыдалын илереткен
Меню