Рубрикалар

КЫЙГЫРЫГ!

Хүндүлүг, хамаатылар!

Регионда долу бот-изо­ля­ция чурумун ТР-ниң Башты­ңының 70 дугаарлыг Чарлыы ёзугаар тургускан. 

Бажыңындан чүгле аъш-чем садып алыр, аптека баар, эмчи кыйгыртыр, бок төгер, ажылдаар дээн болза, үнүп болур. Өске кижилерден 1, 5 метр ырак черге турар чурумну сагыыр.

Бажыңдан үнерде, паспорт документиңерни ап алгаш чорууру чугула. Кожууннар аразында аргыжылга кызы­гаарлыг, чүгле командировкалаар улустар аай-дедир чоруп болур.

Чарлыкта айыткан негелделерни сагып турарының талазы-биле хыналданы полиция ажылдакчылары доктаамал чорудуп турар.

Карантинниң болгаш сани­тар-эпидемиологияның өске-даа дүрүмнерин хажыдып турары дээш, харыысалга шыңгыраан. Чылдагаан чок черге бажыңдан үнмезин, бот-изоляция чурумун сагыырын дыңадып тур бис. 

ТР-де ИХЯ-ның парлалга албаны#Шын

Предыдущая запись
Премьер-министр Михаил Мишустинниң апрель 6-да хүлээп алган хемчеглери
Следующая запись
Хоойлу шыңгыыраан
Меню