Рубрикалар

Кымның демир-үжүү чидиг болган?

«Чонар-даштан бийир-2022»

Тываның Журналистер эвилелиниң чылдың-на эрттирип турар “Чонар-даштан бийир” мөөрейиниң тиилекчилерин илереткен байырлыг хемчег апрель 23-те Кызылдың Аныяктар өргээзинге болуп эрткен.

“Тыва 100 чыл дургузунда: болуушкуннар, барымдаалар, кижилер” деп темага “Чонар-даштан бийир–2021” мөөрейни чарлаан турган. Он сес дугаар чыл эртип турар журналистерниң чогаадыкчы мөөрейиниң киржикчилери өске чылдарга көөрде, бо удаада оранчок хөй болган. Чүге дээрге мөөрейге чүгле Тываның эвес, а өске регионнардан журналистер боттарының ажылдарын база киириштирген. Ниитизи-биле 73 ажылды мөөрейниң жюри кежигүннери (Россияның алдарлыг журналистери Надежда Антуфьева, Александр Шоюн, Тываның алдарлыг журналистери Эльвира Лифанова, Инна Принцева, Кара-Күске Чооду, өске чылдарда ук мөөрейниң тиилекчилери Лидия Иргит, Тамара Кабимульдинова, Саяна Өндүр, Людмила Котюкова) көргеш, 10 баллдыг система ёзугаар үнелелди берген. Түңнелинде, 21 лауреат база 13 дипломантыны илереткен.

Красноярск хоорайдан А.Г. Берестованың “Тувинская Народная Республика в лицах” деп видеоролиги, А.К. Мужщинскийниң “Вход в загадочную Шамбалу” деп статьязы, Нижний Новгородтан И.О. Панченконуң “Журналист” сеткүүлге баштайгы тыва солуннар дугайында чүүлү, Тюменьден К.Е. Третьякованың “По следам серебряных шаманок”, “Живая легенда Саянских гор” деп “Тюменская правда” солунга үнген чурумалдары, Чита хоорайга “Вести-Чита” эфирге үнген С.С. Сономованың “Межэтнический брак: секрет семейного счастья четы Дармаевых из посёлка Агинское” деп телесюжеди, Красноярск крайның Новосёлово суурундан Н.В. Долотованың “Жили-были русский и тувинец” деп “Грани” солунга үнген материалы, Мос­квадан В.В. Доржунуң “Вдохновляющая сила творчес­тва” деп “Тувинская правда” солунга үнген материалы, Москвадан Н.М. Харламованың “Стоянка на дороге ветра” деп документалдыг фильми, “Турандан Т.Е. Верещагинаның “Иннокентий Георгиевич Сафьянов. Родословие”, “Нам дороги эти забывать нельзя” деп номнары, “Тыва” КТРК-дан К.А. Куцеваловтуң ”Земля дружбы народов”, “Тува прекрасная” деп тускай репортажтары болгаш И.В. Намданның Оюн-оол Сат, Сиин-оол Оюн, Монгуш Кенин-Лопсан дугайында телесюжеттери, “Шын” солундан К.К. Монгуштуң “Дошкун чылдарга торулбаан” деп материалы, 108 каналдан Альмира Сендиниң телесюжеттери, В.В. Хомушкунуң “АиФ на Енисее” солунга “Сокровища долины царей. Могут ли тувинцы быть потомками скифов?” деп статья­зы, “Твой информ” солундан Н.А.Черноусованың “Союз журналистов Тувы: связь поколений” деп фотопортреттери, Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң “Кадетский вестник” сеткүүлүнүң кол редактору А.А. Лачугинага удурткан сургуулдарның үндүрген материалдары, чурумалдары, интервьюлары жюриниң бедик үнелелин алган.

Ол ышкаш М.Ч. Чоодунуң “Там, где рождается Енисей” деп фотоальбомун, “Новые исследования Тувы” сеткүүлдүң кол редактору Ч.К. Ламажааның республиканың төөгүзүнүң дугайында статьяларын, Тываның Ю. Кюнзегеш аттыг ном үндүрер чериниң үндүргени “Тува за 100 лет: события, факты, люди” деп фотоальбомун, В.С. Канның “Становление и развитие периодической печати Тувы (1921–1991 гг)” деп номун база С.М. Мунзуктуң “Сегодня, завтра, вчера. Монолог архивариуса в двенадцати картинах” деп номун жюри эки деп үнелээн. Мөөрейниң лауреаттары чонар-даштан бийир болгаш “Люди Центра Азии” деп номнуң 3 тому болгаш В.С. Канның “Становление и развитие периодической печати Тувы (1921–1991 гг)”, С.М. Өндүрнүң “Легенды Долины царей” деп номнар-биле шаңнатканнар.

Мөөрейниң дипломантылары — Уран-кыс Амбаржи («Тыва» КТРК), Анастасия Быкова (108 канал), Айдысмаа Маадыр-оол (“Өвүр черде” солун), Любовь Дорохина (Иркутск), Наталья Маспык-оол (108 канал), Татьяна Ооржак (108 канал), Ирина Оюн, Сергей Оюн (“Таңды-Уула” солун), Аяна Лама (ТКУ-нуң студентилер телестудиязы), Белекмаа Мунге (ТР-ниң Национал архиви), Виктория Соцкова (Ярославль), Алдынай Тюлюш (“Твой информ” солун), Павел Чесноков (Красноярск) болганнар.

Журналистерниң чогаадыкчы мөөрейин түңнээн байырлыг хемчегге бо чылын бир дугаар Тываның Журналистер эвилели идепкейжи аныяк кежигүннерин деткип, өөрүп четтириишкин бижиктерин 17 кижиге тывыскан. Оон аңгыда, 2019 чылда Сочиге болган журналистер шуулганынга “Шын” солуннуң таныштырылгазының деткикчилери “Национал чем бүдүрер төп” КХН-ниң удуртукчузу Ульяна Ооржак, “Сүбедей” дизайн-студияның удуртукчузу Сайдаш Самдан Тываның Журналистер эвилелиниң мурнундан өөрүп четтириишкин бижиктеринге болгаш тускай суй белектерге төлептиг болганнар.

Ол хүн болган хемчегге тыва журналистиканың хоочуннары хүндүлүг аалчылар кылдыр чаладып киришкен. Аңаа “Эдегей” костюм болгаш танцы театрының киржикчилери, Тываның улустуң хөөмейжизи Мөңгүн-оол Ондар, Тываның Национал хөгжүм оркестриниң аныяк хөгжүмчүзү Кежик Успун чыылганнарга аян тудуп, байырланчыг хөөн киирген.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
Хоочун коктуг…
Следующая запись
«Агростартап»: «Сесегеде» чаа тракторлар
Меню