Рубрикалар

КЫШКЫ СПОРТ СЕЗОНУН АЖЫТКАН

Бөгүн, декабрь 4-те, республикага кышкы спорт сезонунуӊ ажыдыышкыны «Тайга» станциязынга болуп эрткен.
Кыштыӊ соогунга-даа чалынмас, экер-эрес хаакчыларга, спортчуларга маргылдааны Тываныӊ хаак чарыжыныӊ федерациязы организастаан. Күзелдиг школачылар, студентилер база улуг улустар аӊаа киржип чедип келгеннер. 11 хардан 50 хар хире назылыг спортчулар 2 — 5 км херии черге хаак-биле чарышкан.
Эпидемиологтуг байдалды барымдаалап, маргылдааныӊ киржикчилеринде вакцинация сертификадын, ПЦР-тест, коронавируска антилела шинчилелиниӊ анализ түӊнелиниӊ бар-чогун хынап турган.
Маргылдаага хамыкты мурнап, 1,2,3-кү черни ээжелээн хаакчыларга шаӊналдарны Тываныӊ спорт яамызы, Кызыл хоорай чагыргазыныӊ Культура, спорт болгаш аныяктар политиказыныӊ департаментизи шаӊнаан.
Р.Демчик белеткээн.
«Тываныӊ аныяктары» солуннуӊ тырттырган чуруктары

Предыдущая запись
АЖЫЛ-ИШЧИ ШҮЛҮКЧҮНҮӉ АДЫН ТЫВЫСКАН
Следующая запись
Чемпион мурнай берген
Меню