Рубрикалар

КЫЗЫГААРЛААШКЫННАР УРУГЛАРНЫҢ КАДЫКШЫЛЫНЧЕ УГЛАНГАН

Амгы эпидемиологтуг байдалды республиканың чазаанга Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның удуртулгазы-биле сайгарган. Коронавирустан аараан улустуң саны хүнден хүнче көвүдеп турар. Кадык камгалал сайыды Анатолий Югай июль 7-ниң хүнүнде коронавирус инфекциязының республикада көргүзүглери-биле таныштырган: лабораторлуг тестирование-биле 130 таварылга илереттинген. Оларның эң-не хөйү Кызыл хоорайда — 97 кижи. Ооң иштинде бичии уруглар — 14, 65 хардан өрү — 15, 18-тен 49 хар аразы 66 кижи, 50-64 хар аразы 35 кижи. Ниитизи-биле 3125 кижи эмнедип чыдар, 183 кижи берге байдалда, ИВЛ-де 5 кижи, НИВЛ-де 21 кижи коштунган.

Аарыг улустуң хөй кезии өске хоорайлардан кээп турар кижилер болган. ТР-ниң кол санитар эмчизи Людмила Салчак уруглар лагерьлериниң ийиги ээлчээн хагганын чүүлдүг деп санаан.

«Байлак» лагеринге болганы ышкаш, чаңгыс кижи безин хөй улуска аарыгны чыпшырып каап болур. Бо байдалда коронавирус халдавырлыг аарыгга удур кызыгаарлаашкыннар уругларның кадыкшылынче угланган.

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг чайгы үеде уругларның кадыкшылга лагерьлериниң ажылын соксадыр шын шиитпирни кылган. Эпидемиологтуг байдал регионга нарыыдай бээрге, удуртукчу кижи ындыг шиитпирни хүлээп алыр эргези бар. Бо бүгү шупту уругларның кадыкшылының айыыл чок чоруун камгалап арттырып алыры-биле хүлээп алдынган хемчеглер болуп турар.

Ийиги ээлчегниң дургузунда коронавирус халдавырлыг аарыгның байдалы экижий бээр дээрзин республиканың кол санитар эмчизи баш бурунгаар медээлеп турар: “Бир эвес, шынап-ла, коронавирус халдавырлыг аарыг чавырлы бээр болза, уруглар лагерьлериниң үшкү ээлчээниң ажылын чөпшээреп болур бис. Лагерьлерни ажыдыптарга шупту уруглар, башкылар, ажылдакчылар коронавирус бар-чогун илередир анализти эртер ужурлуг. Аңаа хамаарыштыр регионалдыг бюджеттен акшаландырыышкынны үндүрүп бээр апаар”.

Оон аңгыда, коронавирустан аараан кижилерниң санын Тываның болгаш федералдыг көргүзүглерде ийи аңгы көргүзүп турарын чурттакчы чон айтырып, чылдагаанын тайылбырлап бээрин дилээн. ТР-ниң Росхереглелхайгаарал эргелелиниң удуртукчузу ол дугайында дараазында харыыны берген: “стопкоронавирус.рф деп сайтыда өске статистика берип турар. Федералдыг көргүзүглер 2 хонук озалдап чоруп турар, а Тывада кандыг-бир кызыгаарлаашкыннарны киирерин шиитпирлээрде, регионнуң Кадык камгалалының чаа медээлери-биле апелляция киирер.

Оон аңгыда, элээн хөй кызыгаарлаашкыннарны киирген. Уруглар ойнаар черлериниң, садыг-саарылга черлериниң, хөй ниитиниң чемненилге черлериниң, сауна, бассейннерниң, дыштанылга черлериниң ажылын, хөй кижи чыглыр культурлуг, спортчу дээш оон-даа өске хемчеглерни, ооң иштинде өг-бүле байырлалдарын соксаткан.

Чыжыргана СААЯ.

#Эпидбайдал #Кадыккамгалаляамызы #Росхереглелхайгаарал #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КЫЗЫГААРЛААШКЫННАР ҮЕЗИНДЕ САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА ДЕТКИМЧЕ
Следующая запись
ПЕРИНАТАЛДЫГ ТӨПТҮҢ ЧЕМГЕРИЛГЕЗИ ЭКИ БОЛГАН
Меню