Рубрикалар

КЫЗЫГААРЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР

Хуу сайгарлыкчыларга болгаш тус-тус организацияларныӊ ажылынга хамаарыштыр өскерилгелерни ТР-ниӊ Чазааныӊ №277 докатаалында кииргенин https://shyn.ru/ дыңнадып тур.

Июнь 18-тен июль 15-ке чедир бичии уругларныӊ ойнап хөглээр черлери, аттракционнар, компьютер залдары ажылдавас. Ажык дээр адаанда аттракцион, батуттар ажылдап болур.

Республиканыӊ девискээринде кинотеатр, клуб, музей, театр дээн ышкаш культурлуг дыштанылга черлери, хөй-ниити чемненилге черлери, шайлаарактар олуттар аразы 1,5 метр болурун сагывышаан, залдыӊ чүгле 50 хуузү долу болза, ажылдап болур.

#Тываныңчазаа #Доктаал #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
Күрүне ажылдакчыларын тарылга алыр хүнүнде ажылындан хостаар
Следующая запись
МЕДИЦИНА АЖЫЛДАКЧЫЛАРЫНГА ШАҢНАЛ — КВАРТИРА
Меню