Рубрикалар

КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫ ТААРЫМЧАЛЫГ БОЛДУРАРЫ-БИЛЕ

Неделя санында Кызыл хоорайның чагырга черинге 2021 чылда хоорайның девискээринге «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри» федералдыг төлевилелдиң боттанылгазының талазы-биле ажылчын чөвүлел хуралдар эртип турар.

Найысылалдың чагырга чери биле ТР-ниң Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызының аразында 43052482,20 рубль түңнүг субсидияларны бээриниң дугайында дугуржулга чардынган.

Амгы үеде бо объектилерге дараазында ажылдар кылдынган:

1. Кызыл хоорайның Вавилин ээтпээниң девискээринге автобус доктаамнарын тургузары-биле «Прогресс» КХН-биле муниципалдыг керээни чарган. 33 павильоннуг автобус доктаамын кылган, доктаамнарда автобус кирер чириктерни асфальтылап шывары-биле сай төккен таваан белеткээн.

2. «Мурнуу» микрорайонда аллея» объектиниң талазы-биле. Керээлиг организация – «Элита» КХН-биле муниципалдыг керээни чарган. Девискээрни дескилээриниң, шөлдү чырыдар электри кабелин шөериниң талазы-биле ажылдар доозулган, чадаг улус кылаштаар орукту кылган, чырыдылганың сес чагызын, бордюрларны тургускан.

3. «Ооржак Лопсанчап кудумчузундан Московская кудумчузунга чедир Калинин кудумчузунуң сесерлии» объектиниң талазы-биле. 2021 чылдың май 17-де керээлиг организация – «Чекпе» КХН-биле ажылдарны бо чылдың июль 8-тен орайтатпайн күүседир хуусаалыг муниципалдыг керээни чарган.

4. “Кызыл хоорайның Таёжная кудумчузунда 19 дугаарлыг бажыңга чедир чалды дургаар чадаг-терге оруун кылыры» объектиниң талазы-биле. Хууда сайгарлыкчы А.К. Кара-Салдың керээлиг организациязы-биле муниципалдыг керээни чарган. Амгы үеде объектиде кудумчу чырыдылгазының кабелин шөер 400 метр оңгуну каскан.

#Таарымчалыгхоорайхүрээлелинхевирлээри #Федералдыгтөлевилел #Кызылхоорай #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ДӨҢГЕЛЧИКТИГ «ДӨГЭЭ» БААРЫНГА
Следующая запись
АК-СУГ» – ТЫВАНЫҢ КОЛ ЭКОНОМИКТИГ ТӨЛЕВИЛЕЛИ
Меню