Рубрикалар

“КЫЗЫЛ ЗОНАДА” ЭМЧИЛЕРГЕ ИЗИГ ЧЕМ

Эмчилерге четтирдивис” акция

Тыва Республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызы “Эмчилерге четтирдивис” акцияга каттыжып “кызыл зонада” ажылдап турар эмчилерге өөрүп четтиргенин илередип четкен.

Яамының ажылдакчылары Кызылдың 17 дугаар школазында “кызыл зонада” ажылдап турар эмчилерге изиг чемнерни чедирген. Олар бо ажылды ам-даа уламчылаарын планнап турар.

“Аарыг кижилер саны хүнден-хүнче өзүп көвүдээрге, эмчилерниң ажылы улам улгадып турар. Шупту айыыл чок чоруктуң хемчеглерин сагып, маскаларны кедип, хөй кижи чыылган черлерже барбайн эмчилерни деткиилиңер” – деп, ук яамының хоойлу-дүрүм, кадрлар, саң-хөө болгаш организастыг хандырылга килдизиниң начальниги Юлия Салчак чугаалаан.

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседир турар Владислав Ховалыгның бот-идепкейи-биле “кызыл зонада” ажылдап турар эмчилерге деткимче көргүзер “Эмчилерге четтирдивис” деп акцияны чарлаан.

Сөөлгү неделяда covid-19 аарыының Тывада бир хонукта ортумак көргүзүү 187 таварылга болган.

#Эмчилергечеттирдивис #Акция #ТР_ниңинформатизацияболгашхарылзааяамызы #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
БАЗА БИР АЛЛЕЯ ЧААГАЙЖЫТТЫНГАН
Следующая запись
НАЙЫСЫЛАЛДЫ ХҮРЭЭЛЕНГЕН КОЖУУН
Меню